Zbožných duší úl | Náboženská bratrstva v kultuře raněnovověké Moravy

28. 1. – 25. 4. 2010
Arcidiecézní muzeum Olomouc | Galerie

Náboženská bratrstva dnes představují již téměř neznámý pojem. Přitom tvořila nedílnou součást křesťanské kultury od středověku až po osvícenství. Anglický historik John Bossy je nazval společenstvími zázraku. Výstava navazuje na nedávno zahájený výzkum tohoto fenoménu a jeho rozhodující role v utváření evropské raněnovověké kultury. Je pokusem o rekonstrukci zmizelého světa zbožných bratrstev na Moravě v 17. a 18. století. Zrušení těchto společenství v rámci josefínských reforem neznamenalo jen ztrátu hmotného majetku bratrstev, který dnes můžeme vnímat jako umělecké předměty, ale i zánik autonomního a zároveň téměř všudypřítomného společenství věřících. Výstava bude sestavena z ojediněle dochovaných předmětů, určených pro liturgické, vzdělávací, disciplinační i reprezentační potřeby těchto sdružení: obrazy z oltářů bratrstev, procesní sochy, liturgický mobiliář, bohatě zdobené členské matriky, tisky, členské lístky, pečetidla, schvalovací listiny, svátostky. Exponáty podávají drobná, přesto však poutavá svědectví o této dávné vnitřní krajině.

Fotogalerie
José García Hidalgo

Dítě Ježíš s nástroji umučení, přelom 17. a 18. století, Znojmo, kostel sv. Mikuláše

Regulen und Andächtige Ubungen für die Abgestorbene der Todten-Bruderschafft in der Stadt Nicolspurg…

Praha (Jan Arnolt) 1673, Jihomoravské muzeum ve Znojmě

Dominik Saler

Monstrance škapulířového bratrstva, Augsburg 1708-1710 (1711?), Moravský Krumlov, kostel Všech svatých

Kování matriky bratrstva sv. Jana Nepomuckého v Hrabyni

1736, Ostrava – Moravská Ostrava, kostel Božského Spasitele


Dnešní otevírací doba

Arcidiecézní muzeum Olomouc 10.00-18.00
Muzeum moderního umění 10.00-18.00
Arcidiecézní muzeum Kroměříž 8.30 - 18.00

Neděle | 3. 12. 2023

Dnes je otevřeno


Pokladna otevřená út–ne 10-18 hodin, Rezervace na pokladna@muo.cz
telefon: 585 514 241

9 Otevřených výstav

Přihlásit se k odběru novinek

 
© MUZEUM UMĚNÍ OLOMOUC 2022 Nastavení Cookies