Jozef Jankovič | Plynutí času

12. 10. 2017 — 11. 3. 2018

MUZEUM MODERNÍHO UMĚNÍ | TROJLODÍ

Nedávno zesnulý Jozef Jankovič (1937-2017) byl výraznou osobností poválečného slovenského umění. Na začátku šedesátých let dvacátého století patřil do okruhu bratislavských konfrontací a svou tvorbou si brzy získal uznání v mezinárodním kontextu. Tvarosloví informelu, nové figurace a vlivy pop-artu i postmoderny uchopoval vlastním sochařským pojetím, jímž angažovaně vypovídal o vzestupech a pádech lidského života, které obrací do společenské roviny a s ironickou nadsázkou se dotýká existenciálních limitů, které s sebou uplynulá doba přináší. 

Do obecného povědomí se zapsal zejména sousoším Oběti varují odhaleným v roce 1969 u Památníku SNP v Banské Bystrici, které se stalo symbolem vyrovnávání se slovenské společnosti s vlastní minulostí. Podle zadání měl vytvořit sousoší na téma „vítězství“, svévolně ho však změnil na příznačnější „oběť“. Odvážné ztvárnění vertikálního a horizontálního průniku lidských figur v kompaktní celek dalo vzniknout monumentálnímu dílu, které svou dimenzí dalece přesáhlo podobu tehdejších realizací. Jenže komunistickým normalizátorům se nezamlouval tento typ angažovaného umění a v roce 1972 monumentální dílo „uklidili“ do nacisty vypálené obce Kaliště. Do Banské Bystrice se Jankovičovo sousoší vrátilo až v roce 2004. 

       Monografie Jozefa Jankoviče s textem Juraje Mojžiše a Ivana Jančára je k zakoupení na pokladně MUO za 590,- Kč 

I přes nemožnost vlastní umělecké činnosti a prezentace sochařské tvorby v období normalizace neustal v hledání nových cest a vedle šperku se začal věnovat grafice, díky čemuž se stal jedním z průkopníků počítačové grafiky ve slovenském výtvarném umění. Ani po další ráně, která ochromila jeho zdraví, se nevzdal nekonvenční podoby svého uměleckého vyjádření, které vyústilo do podoby rozměrných figurálních reliéfů a plastik, často umísťovaných do veřejných prostor.  

Výstava v Muzeu umění Olomouc navazuje na stejnojmennou retrospektivu v Galerii města Bratislavy (7. 9. – 23. 10. 2016), doprovozenou monografií, která se stala průřezem jeho celoživotní sochařské tvorby. Zároveň se koná k výročí jeho nedožitých osmdesáti let, kdy uměleckou obec zasáhla zpráva o jeho náhlém úmrtí, a vzdává tak hold této vůdčí osobnosti slovenského sochařství 2. poloviny 20. století.

Těžiště výběru zastoupených děl, který byl koncipován ještě přímo s jejich autorem, spadá do období konce 60. let a začátku 70. let, tedy času formování osobních výtvarných programů a reakcí na nejaktuálnější evropské umělecké tendence, kdy Jankovič přišel s motivem naddimenzovaných lidských končetin, přecházejícím k expresivním plastikám s poselstvím naléhavého apelu v rámci aktuálního celospolečenského dění. Vedle toho vystavená kolekce jeho raných prací na papíře nebo zdigitalizované náhledy architektonických projektů a počítačových grafik, příhodně prezentovaných právě na dotykovém počítači, jenom dokreslují Jankovičův mimořádný smysl pro tvar, hmotu a jejich vnitřní dynamiku stejně jako schopnost se pokaždé umět vcítit do aktuálně užívaných výrazových prostředků, které tak dohromady vytvářejí hned několik paralelních linií jeho bohaté tvorby. K vidění budou dále stěžejní ukázky dokreslující autorovo tvůrčí uvažování v následujících letech, kdy se v rámci postmoderního tvarosloví ke slovu dostala groteska a svérázně podala pocit pramenící z hledání svobody a absurdnosti zažívaných situací, se štiplavostí jí vlastní trefně poukazující na nejrůznější polohy a krajní deformace individua v žité skutečnosti.

                 Doprovodný program

Jozef Jankovič obdržel různá významná ocenění: Grand Prix Bienále Danuvius v Bratislavě (1968), Bienále mladých v Paříži (1969), Herderovy ceny (Vídeň, 1983). Reprezentoval Slovensko na Bienále v Benátkach (1970, 1995), na výstavě východoevropské avantgardy s názvem Europa-Europa v Bonnu (1994) a řadě dalších. Od roku 1990 působil na VŠVU v Bratislavě a stal jejím prvním rektorem po Sametové revoluci. 

Na výstavě můžete vidět v CEAD Pointu (balkon, 2. patro naproti vchodu do Obrazárny) i videodokument o Jozefu Jankovičovi s názvem Manifest

Olomoucká výstava je doplněná hned o několik interaktivních zón pro návštěvníky, v nichž si každý může vyzkoušet některé z principů Jankovičovy tvorby, ať už v rámci práce s jeho originálními tvary částí lidského těla (ruce, nohy, hlava) na světelném stole, v kreslící aplikaci na dotykovém tabletu nebo fyzickou aktivitou a vyzkoušením si různých pozic těla v rámci vymezených značek na zdi nebo naznačených siluetách na podlaze. Vedle výstavního sálu aktivační úkoly zaplnily i ohradu u muzea, kde zvou návštěvníky výstavy spolu s kolemjdoucími k pózování po vzoru krkolomných pozic Jankovičových figur a jejich sdílení na instagramu #jankovic_muo. 

DOPROVODNÝ PROGRAM NAJDETE ZDE 

Olomoucká výstava Jozefa Jankoviče Plynutí času se koná pod záštitou ministra kultury České republiky Daniela Hermana a ministra kultury Slovenské republiky Marka Maďariče.

Open Call│Otevřená výzva pro umělce: Plynutí času

Muzeum umění Olomouc vyhlašuje otevřenou výzvu pro umělce při příležitosti konání výstavy sochaře Jozefa Jankoviče, jednoho z nejvýraznějších představitelů poválečného slovenského umění.

Vizuální umělci z různých oborů a zemí jsou vítáni se svými uměleckými projekty v elektronické podobě (pohyblivý/statický obraz, animace, video, nová média).

Umělecké projekty vzešlé z otevřené výzvy pro umělce při příležitosti konání výstavy Jozefa Jankoviče | Plynutí času v Muzeu umění Olomouc najdete ZDE.

Podívejte se na reportáž České televize o výstavě Jozef Jankovič | Plynutí času, či na pořad ArtZóna anebo na Reflexi vizuálního umění na Českém rozhlasu Vltava.

Realizační tým:
Výběr exponátů a koncepce výstavy: Jozef Jankovič, Olga Staníková
Kurátorka výstavy: Olga Staníková
Architektonické řešení: Tomáš Lampar
Grafický design: Vladimír Vaca
Instalace: Jan Kutra, Vlastimil Sedláček, Filip Šindelář
Restaurování a ošetření děl: Dalibor Sedlák, Eliška Sklenářová, Veronika Wanková, Libuše Vybíralová
Světelný design: Pavla Beranová, Zuzana Režná, Michal Horáček, Luboš Zbranek – Ateliér světelného designu, Divadelní fakulta JAMU v Brně
Intervence do výstavy: Ivana Zochová
Multimédia: Petr Votoček, Kamil Zajíček
Překlad a korektura: Adéla Horáková, David Richardson
Fotografie: archiv autora, Zdeněk Sodoma, fotoarchiv Slovenské národní galerie, Oravské galerie v Dolním Kubíně a Stredoslovenské galerie v Banské Bystrici
Propagace: Tomáš Kasal, Lukáš Horák
Doprovodné programy: Petr Dvořák, Alexandr Jeništa 
Vzdělávací programy: David Hrbek, Michaela Soukupová
 
Poděkování za laskavé zapůjčení autorových děl na výstavu a jejich digitálních reprodukcí: 
paní Zuzana Jankovičová s rodinou, Art Fond – Stredoeurópsky  fond súčasného umenia, Danubiana Meulensteen Art Museum, Galéria mesta Bratislavy, Národní galerie v Praze, Slovenská národná galéria, Prvá slovenská investičná skupina a.s. v Bratislavě, Roman Fecik Gallery, Východočeská galerie v Pardubicích, Zbierka Linea, Zbierka SOGA, Sbírka Galerie Dolmen, Oravská galéria v Dolnom Kubíne, Stredoslovenská galéria v Banskej Bystrici, české a slovenské soukromé sbírky. 
 
Výstavní projekt vznikl ve spolupráci Muzea umění Olomouc, Galérie města Bratislavy a nakladatelství Art Bid, s. r. o., Bratislava za finanční podpory Ministerstva kultury České republiky a Ministerstva kultury Slovenské republiky.
U příležitosti výstavy vyšla umělcova monografie s textem Juraje Mojžiše a Ivana Jančára v nakladatelství Art Bid, s. r. o., Bratislava. 
více informací na www.muo.cz
Fotogalerie
Jozef Jankovič | Plynutí času
Jozef Jankovič | Plynutí času
Jozef Jankovič | Plynutí času
Jozef Jankovič | Plynutí času
Jozef Jankovič | Plynutí času
Jozef Jankovič | Plynutí času
Jozef Jankovič | Plynutí času
Jozef Jankovič | Plynutí času
Jozef Jankovič | Plynutí času
Jozef Jankovič | Plynutí času
Jozef Jankovič | Plynutí času
Jozef Jankovič | Plynutí času
Jozef Jankovič | Plynutí času
Jozef Jankovič | Plynutí času
Jozef Jankovič

Ruce, 1968, Východočeská galerie v Pardubicích

Jozef Jankovič

Pohyblivé ruce, 1970, Zbierka Prvej slovenskej investičnej skupiny (PSIS)

Jozef Jankovič

Autoportrét II., 1964, soukromá sbírka

Jozef Jankovič

Svědectví VI. [Svedectvo VI.], 1965, Galéria města Bratislavy

Jozef Jankovič

Svědectví VII. [Svedectvo VII.], 1966, Slovenská národná galéria

Jozef Jankovič

Chaos III., 2014, Galéria mesta Bratislavy

Jozef Jankovič

Můj stín [Môj tieň II.], 1964–65, Zbierka Linea

Jozef Jankovič

Velký osud, 1970, Muzeum umění Olomouc

Jozef Jankovič

Červený klín, 1990, soukromá sbírka, fotoarchiv Oravské galerie v Dolním Kubíně

Jozef Jankovič

Kráčející pomník, 1987, Slovenská národná galéria

Jozef Jankovič

Pád III, 1964, Art Fond-Stredoeurópsky fond súčasného umenia

Jozef Jankovič

Soukromá manifestace , 1968, Zbierka Danubiana Meulensteen Art Museum

Jozef Jankovič

Pohyb – Sčot, 1970, Národní galerie v Praze 

Jozef Jankovič

Plná ústa, 1984, soukromá sbírka

Jozef Jankovič

Bez názvu, 1971, soukromá sbírka

Jozef Jankovič

Ruka, 1973, soukromá sbírka

Jozef Jankovič

Bez názvu, 1978, soukromá sbírka

Vernisáž výstavy

Jozef Jankovič | Plynutí času

Vernisáž výstavy

Jozef Jankovič | Plynutí času

Vernisáž výstavy

Jozef Jankovič | Plynutí času

Vernisáž výstavy

Jozef Jankovič | Plynutí času

Vernisáž výstavy

Jozef Jankovič | Plynutí času

Vernisáž výstavy

Jozef Jankovič | Plynutí času

Vernisáž výstavy

Jozef Jankovič | Plynutí času

Vernisáž výstavy

Jozef Jankovič | Plynutí času

Vernisáž výstavy

Jozef Jankovič | Plynutí času

Vernisáž výstavy

Jozef Jankovič | Plynutí času

Vernisáž výstavy

Jozef Jankovič | Plynutí času

Vernisáž výstavy

Jozef Jankovič | Plynutí času

Vernisáž výstavy

Jozef Jankovič | Plynutí času

Ke stažení

Dnešní otevírací doba

Arcidiecézní muzeum Olomouc 10.00-18.00
Muzeum moderního umění 10.00-18.00
Arcidiecézní muzeum Kroměříž 8.30 - 18.00

Sobota | 9. 12. 2023

Dnes je otevřeno


Pokladna otevřená út–ne 10-18 hodin, Rezervace na pokladna@muo.cz
telefon: 585 514 241

9 Otevřených výstav

Přihlásit se k odběru novinek

 
© MUZEUM UMĚNÍ OLOMOUC 2022 Nastavení Cookies