Můžete si koupit

Karel z Lichtensteinu-Castelcorna (1624-1695)

Přejít do e-shopu

Za chrám, město a vlast II

Arcidiecézní muzeum Olomouc 
17. 10. 2019 – 5. 1. 2020

KAREL Z LICHTENSTEINU-CASTELCORNA
8. dubna 1624
se narodil v Kladsku jako syn císařského generála Filipa Rudolfa, hraběte z Liechtensteinu, svobodného pána z Castelcorno
1637 po studiích v Ingolstadtu, kde dosáhl titulu doktora práv, se stal kanovníkem salcburským
1641 byl jmenován kanovníkem olomouckým
1653 získal úřad kanovníka v Pasově
1654 se stal děkanem salzburské kapituly
12. března 1664 byl zvolen olomouckým biskupem
1665 nechal v Kroměříži postavit mincovnu
1666 začal budovat Květnou zahradu v Kroměříži
1670 založil v Těšíně jezuitskou kolej
1673 zakoupil od bratrů Imstenraedtových obrazy, které se staly základem umělecké sbírky olomouckých biskupů a arcibiskupů
1680 dal souhlas s vyšetřováním
děkana Kryštofa Aloise Lautnera obžalovaného soudcem Bobligem z Edelstadtu z čarodějnictví. Lautner byl v roce 1685 upálen
1686 založil zámeckou zahradu v Kroměříži a na její udržování věnoval 10 000 zlatých.
1687 založil v piaristické gymnázium a kolej v Kroměříži
1690 založil v piaristické gymnázium a kolej ve Staré Vodě, kde obnovil i poutní chrám a vybavil jej paramenty (liturgickými rouchy)
23. září 1695 umírá v Olomouci, pohřben je v kryptě katedrály svatého Václava v Olomouci

Malíře, kopisty a umělecké agenty ve službách biskupa Karla z Lichtensteinu-Castelcorna prezentované na olomoucké výstavě Za chrám, město a vlast doplní od října biskupovi architekti. Do Arcidiecézního muzea se totiž přesouvá část této výstavy z kroměřížského zámku. 

„Olomouckou výstavu zaměřenou na život biskupa Karla jsme se rozhodli prodloužit až do 5. ledna 2020, ale bylo nám líto, že bychom připravili návštěvníky o její kroměřížskou část, která se uzavřela s koncem září. Proto přestěhujeme alespoň jeden její segment do Arcidiecézního muzea v Olomouci,“ říká kurátor Miroslav Kindl.

Návštěvníci se tak od poloviny října budou moci přímo v Olomouci seznámit s architekty, kteří přetvořili biskupovy sny v reálný svět a proměnily tak část válkou zdevastované Moravy v středoevropský barokní klenot. „S biskupovými architekty se nově seznámíte v části výstavy nazvané ,Moji umělci‘, kde biskup Karel mluví o tvůrcích, které zaměstnával nebo jejich služeb využíval na dálku z jejich vídeňských ateliérů,“ prozrazuje Kindl. „Představíme tak nejen nejdůležitější biskupovy architekty Filiberta Lucheseho a Giovanniho Pietra Tencallu, ale také stavby, které pro něj realizovali. Díky tomu nabídneme olomouckým návštěvníkům komplexnější pohled na osobu Karla z Lichtensteinu-Castelcorna.“

Výstavu nově doplní architektonické plány, archivní záznamy o architektech i knihy, ve kterých je zachycena dobová podoba staveb, a to i tak významných jako je kroměřížský zámek či tamější Květná zahrada. „Chceme do Olomouce přenést celkový pohled na stavební činnost biskupa Karla, sice v menším měřítku než to bylo v Kroměříži, ale ve stejně vypovídající hodnotě,“ zdůrazňuje autor výstavy.

Výstavu Za chrám, město a vlast II. budou moci návštěvníci Arcidiecézního muzea Olomouc spatřit od 17. října 2019 do 5. ledna 2020.

 

VÝSTAVA | Za chrám, město a vlast. Olomoucký biskup Karel z Lichtensteinu-Castelcorna uprostřed barokní Evropy
VERNISÁŽ DOPLNĚNÉ VÝSTAVY| 17. 10. 2019
TRVÁNÍ DO | 5. 1. 2020 
MÍSTO | Arcidiecézní muzeum Olomouc
KURÁTOŘI VÝSTAVY | Miroslav Kindl, Ondřej Zatloukal, Jana Macháčková, Miroslav Myšák
PŘEKLAD | Daniel Řezníček, Eva Žallmannová, Ashley Davies
DOPROVODNÝ PROGRAM | Petr Hudec, Hana Lamatová, Lenka Trantírková
GRAFIKA | Petr Šmalec
KONZERVOVÁNÍ, PŘÍPRAVA EXPONÁTŮ | Eliška Sklenářová, Zuzana Kaštovská, Libuše Vybíralová
INSTALACE | Jan Kutra, Vlastimil Sedláček, Filip Šindelář, Ondřej Žák
FAKSIMILE | Studio Trinity, s. r. o.
ZAPŮJČITELÉ | Arcibiskupství olomoucké, Městské muzeum a galerie Polička, Muzeum Kroměřížska, Národní památkový ústav – Státní zámek Telč, Vědecká knihovna v Olomouci, Zemský archiv v Opavě – pobočka Olomouc 

Výstava je realizována jako součást projektu Za chrám, město a vlast, podpořeného z grantového programu Ministerstva kultury České republiky NAKI II: Program na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje národní a kulturní identity na léta 2016 až 2020 (DG16P02M013). Partnery projektu jsou Univerzita Palackého v Olomoucia Masarykova univerzita v Brně.

Fotogalerie
Martin Antonín Lublinský (?)

Portrét olomouckého biskupa Karla z Lichtensteinu-Castelcorna, okolo 1680, olej, plátno

Za chrám, město a vlast

Olomouckou část výstavy obohacují také aktivní zóny, které připravilo návštěvníkům edukační oddělení.

Za chrám, město a vlast

Kroměřížská část výstavy představuje i dobovou zbroj.

Za chrám, město a vlast

Stavební činnost biskupa Karla z Lichtensteinu-Castelcorna je podrobně představena na kroměřížském zámku.

Za chrám, město a vlast

Na kroměřížském zámku je připomenuta i biskupova vzácná knihovna.

Za chrám, město a vlast

V Olomouci se návštěvníci setkají i se vzácnými listinami z doby biskupa Karla.

Za chrám, město a vlast

Olomoucká část výstavy se věnuje osobnosti biskupa Karla z Lichtensteinu-Castelcorna.

Za chrám, město a vlast

Návštěvníci uvidí i původní církevní oděv, který biskup karel nosil.

Za chrám, město a vlast

Výstava neopomene ani hudební archiv, který po sobě zanechal biskup Karel na kroměřížském zámku.

Za chrám, město a vlast

Návštěvníci se mohou těšit také na vzácné obrazy, které biskup Karel získal do své sbírky.

Za chrám, město a vlast

Olomoucká část výstavy připomene i čarodějnické procesy a film Kladivo na čarodějnice.

Zdroj: NFA

Smyslová kaplička

Umělecké dílo otevírá imaginární prostor, do něhož člověk může vstoupit, v němž může dýchat, pohybovat se a stýkat se s novými věcmi. Pro takové putování je ovšem nutné vynaložit úsilí, které je pro dnešní lidi velmi složité, protože ztratili schopnost se ztišit, usebrat, otevřít, hledět a přijímat v sobě podstatu věcí. Vstupte tedy do prostoru smyslových kaplí a rozjímejte, aby se vám zpřístupnil svět uměleckého díla!


Dnešní otevírací doba

Arcidiecézní muzeum Olomouc zavřeno
Muzeum moderního umění zavřeno
Arcidiecézní muzeum Kroměříž zavřeno

Pondělí | 29. 5. 2023

Dnes je zavřeno


Pokladna otevřená út–ne 10-18 hodin, Rezervace na pokladna@muo.cz
telefon: 585 514 241

10 Otevřených výstav

Přihlásit se k odběru novinek

 
© MUZEUM UMĚNÍ OLOMOUC 2022 Nastavení Cookies