.

ZB-SEKAL_text_bigger_white_PNG

Audio_CZ_butt Audio_EN_butt

Texty_CZ_EN-DE

ZB-SEKAL_text_PNG

Sochař Zbyněk Sekal patří k proudu umělců středoevropské modernistické generace šedesátých let rozvíjející se od konce druhé světové války, kdy byl v mládí dotčen surrealismem. Neztotožnil se ale naplno s žádným hnutím, tendencí ani skupinou a zůstal výrazným solitérem. Brzy se zařadil mezi nejzajímavější české autory padesátých a šedesátých let. Od roku 1970 žil ve Vídni, kde jeho tvorba prošla dalším pozoruhodným vývojem. Výstava v Muzeu umění Olomouc představuje klíčové ukázky ze všech oborů autorovy tvorby - od soch a obrazů přes specifické materiálové asambláže (tzv. skládané obrazy), objektové konstrukce (tzv. schránky) až ke kresbám, kolážím a fotografiím. Zároveň připomíná i Sekalovo výrazné místo jako knižního grafika. Vedle vzácných děl z českých a rakouských veřejných i soukromých sbírek jsou některé autorovy práce vystaveny vůbec poprvé a umožňují tak poodhalit myšlenkově nesmírně bohatou, zároveň i nesnadno uchopitelnou šíři Sekalova díla.

Doprovodný program k výstavě

Sculptor Zbyněk Sekal belongs to the generation of modernist Central European artists from the 1960s developing since the end of World War II, when he was influenced by Surrealism. But he did not align himself with any particular movement, tendency or group and remained strongly independent throughout his career. He soon became one of the most interesting Czech artists of the 1950s and 1960s. From 1970 he lived in Vienna where his work went though further remarkable development. The exhibition in the Olomouc Museum of Art will present Sekals works from all creative periods in thematic sections – sculptures, objects (cases), assembled paintings, drawings, collages and photographs. We will also show the originals of cover designs and book designs which place Sekal among the most important figures on the Czech scene.

 

Muzeum umění Olomouc / Olomouc Museum of Art

10/9/2015 – 14/2/2016

Z ateliéru ...

Zvuková instalace z deníků Zbyňka Sekala (rozšířená verze) „10. 12. 1968, večer, v hospodě. – Deník je samomluvou. Co bych chtěl říci tobě, tobě a několika dalším lidem, píšu na tyto lístky. Nepíšu sem všechno, jednak že tu samomluvu vedu skoro ustavičně (skoro ustavičně jsem sám), jednak že něco se sem vůbec ostýchám zapsat a některé věci bych nezapsal ani za nic. Myslím, že je to tak správné. Mám ten deník ostatně skoro pořád s sebou a mohu sem zapsat, co chci.“ Pro poslech ve výstavě prosím použijte svá vlastní sluchátka.

1. března 1991

18. července 1994

3. března 1991

13. ledna 1976

5. června 1993

28. března 1955

4. září 1993

7. července 1992

4. prosince 1980

6. dubna 1992

27. června 1996

19. srpna 1992

2. dubna 1966

9. srpna 1993

7. července 1993

31. října 1991

13. září 1989

24. července 1980

čte: Miroslav Kobza  

From the Artist’s Studio ...

Sound installation from Zbyněk Sekal’s Diary “10. 12. 1968, evening, in a pub. – The diary is a monologue. What I would like to say to you, you and a few other people I write on these pieces of paper. I don’t write everything here, first I have this monologue going almost continuously (I am alone almost all the time), secondly I am shy to write some things here and some things I would never ever write down. I think it is right like that. After all, I have the diary with me all the time and I can write here what I want.” To listen at the exhibition please use your own headphones.

10 December 1968

1 March 1991

18 July 1994

3 March 1991

13 January 1976

5 June 1993

28 March 1955

4 September 1993

7 July 1992

4 December 1980

6 April 1992

27 June 1996

19 August 1992

2 April 1966

9 August 1993

7 July 1993

31 October 1991

13 September 1989

24 July 1980

read by: Roy Jackson

Multimedia

#SekalVystava

Instagram #SekalVystava
MUO logo nové RGB-bílé_na černém

Muzeum umění Olomouc | Denisova 47 | 77211 Olomouc

tel: +420 585 514 111 | www.olmuart.cz

TOP