Cranach st., Lucas

Lucas Cranach st. (1472 Kronach – 1553 Výmar)

Umučení sv. Kateřiny, 1515

tempera a olej na lipovém dřevě; 84×58 cm, získáno 1515, Arcibiskupství olomoucké – Arcidiecézní muzeum Kroměříž, KE 2371, O 268

Nejdůležitějšími mecenáši pozdního středověku a raného novověku byl vysoký klérus, tedy biskupové a preláti, například opati velkých klášterů. Desku s námětem Umučení sv. Kateřiny Alexandrijské, patronky učenců, kterou Lucas Cranach st. s nezaměnitelnou jemností a líbezností ztvárnil několikrát, nechal namalovat humanisticky smýšlející olomoucký biskup Stanislav Thurzo z Béthlenfalvy. V protikladu pokorné světice a kolemstojících zbrojnošů s katem, z jehož rukou očekává smrt, bývá spatřován jeden z hlavních rysů doby kolem roku 1500, v níž se vytříbená jemnost přímo snoubila s dnes jen těžko pochopitelnou brutalitou.

Jiří Fajt

Fotogalerie
Umučení sv. Kateřiny, 1515


Dnešní otevírací doba

Arcidiecézní muzeum Olomouc zavřeno
Muzeum moderního umění otevřeno
Arcidiecézní muzeum Kroměříž zavřeno

Neděle | 5. 12. 2021

Dnes je otevřeno


Pokladna otevřená út–ne 10-18 hodin, Rezervace na pokladna@olmuart.cz
telefon: 585 514 241

15 Otevřených výstav

Přihlásit se k odběru novinek

 
© MUZEUM UMĚNÍ OLOMOUC 2016