Kauffmannová, Angelika

Angelika Kauffmannová (1741–1807) – připsáno

Truchlící Kalypsó, (kolem 1775–1778)

olej, plátno; ovál 27×21 cm, získáno 1951–1953, Muzeum umění Olomouc, inv. č. O 304

Angelika Kauffmannová, jedna z nejvýznamnějších malířek 18. a počátku 19. století, se proslavila především portrétním uměním, ale v její tvorbě se hojně objevují také velmi žádané alegorie, témata ze současné literatury, historické a mytologické náměty, k nimž náleží i olomoucká Kalypsó. Malířka zachytila Kalypsó během Odysseova odjezdu. Ve svém žalu si nymfa připadala k smrti nešťastná, bez hnutí setrvala na mořském pobřeží neustále obrácena k místu, kde Odysseus v dálce mizel z jejího dohledu. Pasivně trpící hrdinky nebyly na rozdíl od stoických hrdinů, velmi populárních v klasicistním malířství, v souladu se společenským ideálem. Kauffmannová je zobrazovala jako strnulé oběti silných emocí, které se neobětují tak jako mužští protagonisté, nehledají východisko prostřednictvím mučednické smrti, pročež jsou tak málo schopné projevit velikost ve svém zármutku.
Martina Potůčková

Fotogalerie
Truchlící Kalypsó, (kolem 1775–1778)


Dnešní otevírací doba

Arcidiecézní muzeum Olomouc zavřeno
Muzeum moderního umění otevřeno
Arcidiecézní muzeum Kroměříž zavřeno

Sobota | 27. 11. 2021

Dnes je otevřeno


Pokladna otevřená út–ne 10-18 hodin, Rezervace na pokladna@olmuart.cz
telefon: 585 514 241

14 Otevřených výstav

Přihlásit se k odběru novinek

 
© MUZEUM UMĚNÍ OLOMOUC 2016