Hudební sbírka

Kroměřížská hudební sbírka zahrnuje hudebniny, které se postupně nashromáždily v průběhu 17. až 19. století v zámecké rezidenci a na kůrech kroměřížských kostelů (sv. Mořice, Nanebevzetí Panny Marie, sv. Jana Křtitele s přilehlou piaristickou kolejí). Nejstarší část sbírky postupně vznikala z umělecké a mecenášské podpory biskupa Karla II. z Lichtensteinu-Castelkorna pro potřeby dvorské kapely a bohoslužebné účely kostela sv. Mořice. Dvorní skladatel a trubač Pavel Josef Vejvanovský pořizoval opisy skladeb svých současníků vídeňsko-salcburského okruhu a také sám pilně komponoval. Nejvíce hudebnin se dochovalo z doby episkopátu arcibiskupa Colloreda (symfonický a komorní repertoár, skladby pro cembalo, kompozice pro smyčcové a dechové nástroje). Pozoruhodnou část zámecké sbírky tvoří torzo hudebnin z vlastnictví arcivévody Rudolfa Jana, žáka v kompozici a klavíru Ludwiga van Beethovena. Ve třicátých letech 20. století byla zámecká sbírka rozšířena o hudebniny kroměřížských kostelů. Celá hudební kolekce byla poprvé katalogizována zámeckým archivářem Antonínem Breitenbacherem. Odborně byla sbírka zpracovaná především muzikologem Jiřím Sehnalem.
Biber, Heinrich Ignaz Franz
Sonata Violino Solo
Beethoven, Ludwig van
Náčrt k Variacím f moll
Jan, Rudolf
Aufgabe von L. Beethoven
Michna z Otradovic, Adam Václav
Sacra et Litaniae à 5. 6. 7. & 8. Vocum cum Instrumentis
Gallus, Jacobus Handl
Opus Musicum
Gatti, Luigi
Cantata a Due Voci
Biber, Heinrich Ignaz Franz
Battalia
Schmelzer, Johann Heinrich
Sonatae unarum fidium seu a Violino Solo
Muffat, Georg
Sonata Violino Solo
Vejvanovský, Pavel Josef
Sonata à 4 Be mollis
Mozart, Wolfgang Amadeus
Sonáta pro dva klavíry


Dnešní otevírací doba

Arcidiecézní muzeum Olomouc 10:00–18:00
Muzeum moderního umění 10:00–18:00
Arcidiecézní muzeum Kroměříž zavřeno

Čtvrtek | 28. 5. 2020

Dnes je otevřeno


Pokladna otevřená út–ne 10-18 hodin, Rezervace na pokladna@olmuart.cz
telefon: 585 514 241

9 Otevřených výstav

Přihlásit se k odběru novinek

 
© MUZEUM UMĚNÍ OLOMOUC 2016