Fuchs, Bohuslav

Bohuslav Fuchs (1895 Všechovice – 1972 Brno)

Náčrt Sokolského domu pro Bystřici pod Hostýnem
Perspektiva

1922

papír, kresba tuší, akvarel, 55×70 cm, značeno vpravo dole: Bohuslav Fuchs 1922, získáno 2013, Muzeum umění Olomouc, inv. č. P 10/2014

Velmi dobře je v podsbírce architektury Muzea umění Olomouc zastoupena architektura meziválečného období, v četných příkladech reprezentující vrchol tehdejší architektonické tvorby. Mezi poslední akvizice Muzea umění Olomouc patří v roce 2013 získaný soubor výkresů brněnského funkcionalistického architekta Bohuslava Fuchse pro sokolskou jednotu v Bystřici pod Hostýnem. Představuje starší fázi autorovy tvorby, dobu hledání dvacátých let. V tehdejších Fuchsových pracích, na nichž měl nemalý podíl i jeho kolega Josef Štěpánek (1889 – 1964), vidíme snahu postihnout architektonickým tvaroslovím dynamiku doby a touhu po jejím stylovém vyjádření. Formy rondokubismu, na nichž souběžně, avšak s jiným výsledkem, pracovali Fuchsovi pražští kolegové, se zde pojí s expresivním pojetím hmoty, vyjádřeným v lapidárních objemových celcích. Bohuslav Fuchs, rodák ze Všechovic u Bystřice pod Hostýnem, přispěl tímto projektem nejen do dějin české moderní architektury, ale výrazně jím obohatil i periferii - malé podhorské městečko, jemuž ve své době věnoval nemalou pozornost také z hlediska urbanistického rozvoje.

Martina Mertová

Fotogalerie
Náčrt Sokolského domu pro Bystřici pod Hostýnem
Perspektiva, 1922


Dnešní otevírací doba

Arcidiecézní muzeum Olomouc zavřeno
Muzeum moderního umění otevřeno
Arcidiecézní muzeum Kroměříž zavřeno

Úterý | 17. 5. 2022

Dnes je otevřeno


Pokladna otevřená út–ne 10-18 hodin, Rezervace na pokladna@muo.cz
telefon: 585 514 241

8 Otevřených výstav

Přihlásit se k odběru novinek

 
© MUZEUM UMĚNÍ OLOMOUC 2022 Nastavení Cookies