ArtCoMe

Muzeum umění Olomouc v centru (Kreativní) Evropy

Úspěch v konkurenci čtyř set třiceti evropských projektů si připsalo Muzeum umění Olomouc, respektive jeho společný projekt s Městskou galerií v Bratislavě, Mezinárodním kulturním centrem v Krakově a Janus Pannonius Muzeem v Pécsi - ArtCoMe: Art & Contemporary Me. Umělecké dílo jako médium utvářející evropskou identitu. Projekt, který uspěl v dotačním programu Kreativní Evropa – Kultura, se zaměřuje na silnou a jedinečnou zkušenost jednotlivce s uměleckými díly. Zahrnuje výstavu Rozlomená doba 1908–1928, odbornou publikaci, vědeckou konferenci a řadu doprovodných a edukačních programů.

„To, že se nám podařilo porotu zaujmout, je pro nás velkou motivací. V minulých letech totiž nebyly české projekty příliš úspěšné. Například letos uspělo v Kategorii 1. Projekty menšího rozsahu pouze 84 žadatelů, z toho jen tři čeští,“ upozorňuje manažerka projektu Eva Jurečková.

Mezinárodní program propojí studenty čtyř partnerských měst

Jak se vyvíjely a měnily pohledy Čechů, Slováků, Poláků či Maďarů na posledních deset let Rakouska-Uherska a na první desetiletí jeho tzv. nástupnických států? Jakou roli hrálo v těchto historických událostech umění? A jak tuto dobu i její umění vnímají (nejen) mladí lidé dnes? To je cílem projektu ArtCoMe, při němž se setkají středoškoláci z Olomouce, Bratislavy, Krakova a Pécse.

„Mezinárodní vzdělávací program vznikl s cílem nastartovat mezikulturní dialog o sdíleném kulturním dědictví v Evropě mezi studenty, odborníky a laickou veřejností jako rovnocennými partnery,“ uvádí koordinátorka projektu Jana Macháčková. „Jádro programu tvoří čtyři studentská setkání, která se uskuteční v rozmezí let 2018–2020 v návaznosti na putovní výstavu Rozlomená doba 1908-1928 | Avantgardy ve střední Evropě, kterou pořádá Muzeum umění Olomouc ve spolupráci s Galerií města Bratislavy, Mezinárodním centrem Krakov a Muzeem Janus Pannonius v Pecsi.“

V přímém propojení s výstavou vychází program z časového rámce 1908–1928 tak, aby účastníci hledali za historickými událostmi individuální příběhy. „Našim hlavním cílem je vést studenty ke kritické práci s nejrůznějšími zdroji informací a směřovat je k osobní interpretaci vybraného tématu. V průběhu programu získají nejen přímou zkušenost s výzkumem, ale především si vyzkouší získané informace kreativně zpracovat a naučí se také prezentovat výsledky své práce široké veřejnosti,“ vysvětluje lektorka Terezie Čermáková, autorka koncepce vzdělávacího programu. 

Na uskutečnění rozsáhlého projektu se podílejí edukační oddělení všech čtyř partnerských institucí, jako první se role hostitele ujme olomoucké Muzeum umění. „První setkání nás čeká již na konci září, kdy přivítáme v prostorách Arcibiskupského zámku v Kroměříži pedagogy ze zapojených škol. V listopadu se uskuteční v Olomouci první setkání vybraných skupin studentů,“ doplnila Čermáková. V roce 2019 studenti zavítají do Krakova i Bratislavy, a nakonec v roce 2020 poznají Pécs, kde celý projekt také vyvrcholí. Odborná i laická veřejnost může práci studentů v průběhu celého projektu sledovat „živě“ – přes sociální sítě a YouTube a na stránkách www.artcome.eu 


Studenti zapojeni do ArtCoMe zhodnotili první rok projektu

Mezinárodní edukační program projektu ArtCoMe, který propojil čtyři muzea, čtyři edukační oddělení, střední školy ze čtyř zemí a především studenty, má za sebou první rok. Během něj vznikla nová přátelství, přinesl cenné zkušenosti a především tvůrčí atmosféru společných setkání. 

V září 2018 se v prostorách Arcibiskupského zámku v Kroměříži poprvé setkali muzejní lektoři s učiteli partnerských škol a oficiálně zahájili tříletou spolupráci pod záštitou projektu ArtCoMe. Rozsáhlý program si stanovil za cíl propojit středoškolské studenty z Olomouce, Krakova, Bratislavy a Pécse a vést je k tvůrčímu přístupu k tématům výstavy Rozlomená doba 1908–1928. Ihned po kroměřížském setkání odstartovala intenzivní práce na jednotlivých školách. Vybraní studenti objevovali příběhy doby mezi léty 1908–1928, vyzkoušeli si například vytvořit články na Wikipedii. V listopadu poté všechny týmy zamířily do Olomouce. Očekávání, co spolupráce přinese, ihned vystřídala tvůrčí atmosféra a nadšení studentů, kteří si během olomouckého setkání vyzkoušeli práci animátorů či novinářů, natočili reportáže a vytvořili návrhy plakátů.

V druhém pololetí školního roku se studentské týmy zaměřily na životní osudy umělců středoevropské avantgardy a pro vybranou osobnost spravovaly fan page na Facebooku. V dubnu ožilo dalším studentským setkáním Mezinárodní centrum kultury v Krakově, kde studenti prožili čtyři dny inspirativních přednášek a tvůrčích workshopů zaměřených na interpretaci a prezentaci umění. Tentokrát si mimo jiné vyzkoušeli práci v mezinárodních týmech a společně navrhli dvě jedinečné výstavy.

A jak hodnotí zkušenost s projektem ArtCoMe samotní studenti? 

Basia (Krakov)

Dostala jsem skvělou příležitost zapojit se do projektu ArtCoMe – bylo to jedno z nejlepších rozhodnutí, které jsem udělala. Během dvou setkání, v Olomouci a v Krakově, jsem se toho prostřednictvím různých médií naučila spoustu nejen o umění, ale také o různých kulturách zemí, které přestože jsou tak blízko, liší se tolik od mé země. Procvičila jsem si svoje animační dovednosti, postavila malou výstavu, vytvořila článek na Wikipedii a ještě mnohem víc, všechno vedli zapálení a talentovaní učitelé a lektoři.

Přesto všechno se mi nejvíc líbilo potkávat tolik nových a zajímavých lidí – a s mnohými z nich jsem stále v kontaktu a také cestujeme, abychom se v našich zemích navštívili.

Jsem velmi šťastná, že jsem se mohla účastnit tak úžasného projektu a vzpomínky na něj se mnou zůstanou ještě dlouhou dobu. 

 

Laura (Bratislava)

Projekt ArtCoMe mi jako studentce gymnázia umožnil rozvíjet své umělecké dovednosti a vědomosti ve směrech, na které v běžném vzdělávání není místo, časem ani prostředky. Tolik kreativních lidí s obrovskými vizemi a nápady se potkalo na dvou místech ve dvou zemích a tvořili. Úžasné vzory pro mladé lidi, pod jejichž vedením jsme měli šanci v rámci mezinárodních týmů tvořit bez hranic, poznávat kulturní dědictví, ale i sebe sama a svoje dovednosti. 

Nikdy bych neřekla, že je ve mně tolik uměleckého, ale prostřednictvím ArtCome jsem dostala možnost to poznat a dokonce se dotknout svými idejemi dalších lidí. Celý projekt mi dal neskutečně mnoho a těžko dostatečně poděkovat organizátorům, snad jen přiložit ještě ruku k dílu a zprostředkovat tento zážitek i dalším studentům.

 

Markéta (Olomouc)

Projekt ArtCoMe se stal neodmyslitelnou a velice důležitou součástí mého života. Nejen, že mě naučil mnoha novým věcem, jako například dívat se na různé informace z mnoha pohledů, ale také jsem mohla naplno projevit svou kreativní stránku nebo si vyzkoušet komunikaci a spolupráci v týmu. Zároveň jsem si užila atmosféru, která se celým projektem nesla ve znamení přátelského setkání. Na projektu ArtCoMe se mi nejvíce líbila originalita celého konceptu a snaha propojit studenty ze čtyř evropských zemí, které spojuje jedna velká vášeň v umění a dějiny.

 

Marcell (Pécs)

Účastnil jsem se ArtCoMe programu v Olomouci a v Krakově. Každý z programů byl zcela odlišný. Na prvním setkání jsem se naučil jak dělat rozhovor a vytvořit krátký film.  Bylo to velmi namáhavé, ale stálo to za to. Druhé setkání bylo trochu jiné. Vznikly tam dva mezinárodní týmy, které tvořili své vlastní malé „výstavy“. Díky tomu jste mohli lépe poznat účastníky z jiných zemí, což podle mě bylo to nejzajímavější.

I když to vlastně nebylo tak úplně o budování nových přátelství, druhé setkání pro mě znamenalo přesně toto. Druhou část jsem si užil mnohem víc, protože jsem mohl všechny lépe poznat. Pokud bych to měl shrnout, získal jsem hodně nových přátel, vyzkoušel si spoustu věcí, které jsem před tím nedělal. Stálo to za to, a kdybych měl tu možnost, šel bych do toho zase!

 

Eva (Bratislava)

Každý školní rok se pořádá hromada kempů a projektů zaměřených na matematiku a fyziku. A všechny ty roky jsem si říkala, jak skvělé by bylo, kdyby nebyly jen projekty pro lidi, co mají rádi matematiku a fyziku, ale také pro ty, co milují umění. Vždycky jsem si myslela, že je ve škole málo uměleckého vzdělání a že se toho ve škole učíme málo o umění, kreativitě, že je to vnímáno jako něco ne tak důležitého jako jiné předměty.

ArtCoMe je projekt, o kterém jsem vždycky snila, ale nikdy jsem si nemyslela, že by mohl existovat. Umění, kreativita, tolik skvělých nápadů a lidí – všechno smícháno dohromady. Navštívila jsem města, ve kterých jsem doposud nebyla, pracovala na tolika projektech způsoby, které jsem nikdy před tím nezkusila. Bylo to nádherné a jsem šťastná, že se lidé stále zajímají o umění. ArtCoMe je obrovským krokem dopředu k tomu, aby naše vzdělávání o umění bylo lepší, a já jsem vděčná, že jsem se ho mohla zúčastnit. 

ArtCoMe

První setkání studentů proběhlo loni na podzim v Olomouci

ArtCoMe

Muzeum umění Olomouc nabídlo účastníkům projektu ArtCoMe nejrozsáhlejší soubor středoevropské avantgardy z let 1908-1928.

ArtCoMe

Středoškoláci si natočili i reportáž.

ArtCoMe

První rok projektu přinesl nová přátelství.

ArtCoMe

V Krakově se studenti předvedli jako průvodci výstavou.

ArtCoMe

Studenti měli za úkol také navrhnout vlastní výstavu.

ArtCoMe

Polská část projektu zavedla studenty do praxe, vyzkoušeli si tak roli kurátora při komentované prohlídce.

ArtCoMe

Letos se do mezinárodního projektu ArtCoMe zapojí noví studenti.

ArtCoMe

Přelomovou dobu si středoškoláci připomněli i tvorbou krátkých animovaných spotů.

ArtCoMe

Druhým místem setkání byl polský Krakov.


Projekt ArtCoMe získal čestnou cenu na Musaionfilmu 2019


Přehlídka muzejních filmů Musaionfilm 2019 v Uherském Brodě představila veřejnosti také výstupy projektu ArtCoMe. Animované studentské klipy si dokonce odnesly čestné uznání odborné poroty.

Již 22. ročník přehlídky muzejních filmů se konal pod záštitou Muzea Jana Amose Komenského v Uherském Brodě. Mezi představenými projekty bylo zastoupeno i ArtCoMe v podobě čtyř animovaných klipů, které vytvořili studenti během mezinárodního setkání v Olomouci v listopadu 2018.

Studentské klipy byly věnovány společensko-historickým tématům, která zapadají do časového rámce výstavy Rozlomená doba 1908–1928 a zároveň májí národní či regionální charakter. Diváci filmové přehlídky se tak seznámili s příběhem legionářských dětí, proměnami porcelánky Zsolnay, osudy varšavských kin i s modernizací města Bratislavy v daném časovém období. K vybraným tématům studenti vytvořili také články na Wikipedii, reportáže, novinové články a návrhy plakátů.

Projekt ArtCoMe zaujal i odbornou porotu, která hodnotila třicet pět soutěžních snímků a rozdala celkem čtrnáct ocenění. 

„Porota se velmi zajímala i o celkovou koncepci mezinárodního vzdělávacího programu a ocenila vysokou úroveň studentských prací,“ uvedla manažerka Eva Jurečková, která v Uherském Brodě projektový tým zastupovala.

ArtCoMe je mezinárodní projekt zaměřený na silnou a jedinečnou zkušenost jednotlivce s uměleckými díly. Tuto zkušenost primárně zprostředkovává společná tvůrčí činnost publika s odborníky, narušující hranici mezi tzv. laickým a profesionálním uměním. Projekt zahrnuje putovní výstavu Rozlomená doba. Avantgardy ve střední Evropě, mezinárodní vzdělávací program pro studenty a jejich mentory, národní vzdělávací programy, odborné publikace a konference.

 


ArtCome čekají čtyři dny tvořivosti, umění a spolupráce

Již zítra začíná druhé mezinárodní setkání středoškolských studentů zapojených do projektu ArtCoMe, tentokrát pod záštitou Mezinárodního centra kultury v Krakově.

Město polských králů se v následujících dnech stane hlavním dějištěm mezinárodního vzdělávacího programu a přivítá studenty z Olomouce, Bratislavy, Pécse a samozřejmě také Krakova. Studenti se mohou těšit na čtyři dny plné tvůrčích workshopů, které prohloubí jejich zkušenost s vybranými tématy výstavy Rozlomená doba 1908–1928. Avantgardy ve střední Evropě.

„Zaměření jednotlivých workshopů přímo vychází ze samostatné přípravy studentů a dále rozvíjí získané znalosti. Zapojení studenti totiž již několik týdnů objevují životní osudy čtyř umělců středoevropské avantgardy a vytváří pro ně fan page na Facebooku,“ uvedla lektorka Terezie Čermáková, autorka koncepce vzdělávacího programu.

A co si pro studenty připravili lektoři z Mezinárodního centra kultury v Krakově? „Studenti budou mít možnost předat znalosti o svém umělci muzejním návštěvníkům formou krátkých komentovaných prohlídek. Vyzkouší si také práci v mezinárodních týmech, seznámí se s prací kurátora a budou objevovat rozmanité možnosti interpretace umění,“ prozradila lektorka MCK Angelika Madura.

Ještě než zahájíme setkání v Krakově, připomeňme si, co již studenti zažili během předchozího setkání v Olomouci.


Čapek. Kobro. Jasusch. Szobotka. Středoškolácí objevují osobnosti avantgardy

Následující studentské setkání v rámci projektu ArtCoMe se uskuteční začátkem dubna pod záštitou Mezinárodního centra kultury v Krakově a účastníkům opět nabídne řadu tvůrčích workshopů a nových zkušeností. Již v těchto týdnech se ale zapojení studenti pustili do realizace nové výzvy, která je má na krakovské setkání připravit.

„Tentokrát jsme se zaměřili na životní osudy umělců, jejichž tvorba je prezentovaná na výstavě Rozlomená doba 1908–1928. Každý tým si vybral jednoho umělce či umělkyni ze své země, se kterými se chtějí v následujících týdnech lépe seznámit a také jejich život a dílo představit co nejširší veřejnosti,“ prozradila lektorka Terezie Čermáková, autorka koncepce vzdělávacího programu. Pro vybraného umělce spravují nyní studenti fan page na Facebooku a mají tak za úkol najít vhodné způsoby, jak získané informace předat dál zajímavou formou. 

A které osobnosti středoevropské avantgardy studenty zaujaly? Podívejte se na jejich fan page.

| Gymnázium Olomouc–Hejčín | JOSEF ČAPEK

| VII Prywatne Liceum im. Mikołaja Reja, Krakov | KATARZYNA KOBRO

| Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium, Bratislava | ANTON JASUSCH

| Pécsi Apáczai Csere János (ANK) Gimnázium | IMRE SZOBOTKA 


Poslední listopadový víkend patřil v Muzeu umění tvořivosti a mezinárodní spolupráci

První setkání studentů z Olomouce, Krakova, Bratislavy a Pécse, zapojených do projektu Art & Contemporary Me, se uskutečnilo v termínu 23.- 26. listopadu a hostitelské role se ujalo Muzeum umění Olomouc. Pro studenty byl připraven rozmanitý program, během kterého si vyzkoušeli práci animátora, proměnili se v novináře i reportéry a navrhli plakáty či obálky časopisů.

Setkání bylo zahájeno již v pátek večer, kdy jednotlivé týmy studentů prezentovaly výsledky své samostatné přípravy, jež předcházela olomouckému víkendu. „Každý tým měl za úkol zpracovat společensko-historické téma, které zapadá do časového rozmezí putovní výstavy Rozlomená doba 1908-1928 a zároveň má národní či regionální charakter. K vybraným tématům studenti vytvořili články na Wikipedii,“ uvedla Terezie Čermáková, autorka koncepce edukačního programu. Jednotlivé tvůrčí workshopy, které studenti během víkendu absolvovali, nabízely různé přístupy k práci se získanými informacemi. „Studenti tak měli možnost se na své téma podívat z různých úhlů pohledu a za fakty a strohými informacemi objevovat zásadní motivy a vizuální symboly,“ doplnila Čermáková.

Bohatý program vyvrcholil slavností vernisáží s promítáním animovaných filmů a reportáží. Vernisáže se zúčastnila také poslankyně Evropského parlamentu Michaela Šojdrová. „Jsem ráda, že jsem mohla vidět prezentaci jednotlivých studentských skupin. Byla jsem zvědavá, jak pojmou ten určitý historický úsek a je vidět, že si s tím poradili velmi svérázně, jednak po stránce historické, ale i výtvarné,“ chválila práci studentů Michaela Šojdrová a dodala: „Myslím si, že tento program dokonale splňuje to, co Kreativní Evropa od projektů očekává.“

Mezinárodní program pro středoškoláky se může uskutečnit jen díky tomu, že Muzeum umění Olomouc uspělo s projektem Art & Contemporary Me: Umělecké dílo jako médium utvářející evropskou identitu v dotačním programu Kreativní Evropa – Kultura. Projekt, který zahrnuje výstavu Rozlomená doba 1908–1928, odbornou publikaci, vědecké konference a řadu doprovodných a edukačních programů, se zaměřuje na silnou a jedinečnou zkušenost jednotlivce s uměleckými díly.

„Mezinárodní vzdělávací program vznikl s cílem nastartovat mezikulturní dialog o sdíleném kulturním dědictví v Evropě mezi studenty, odborníky a laickou veřejností jako rovnocennými partnery,“ uvádí koordinátorka projektu Jana Macháčková. „Jádro programu tvoří právě čtyři studentská setkání, která se uskuteční v rozmezí let 2018–2020 v návaznosti na putovní výstavu Rozlomená doba 19081928, kterou pořádá Muzeum umění Olomouc ve spolupráci s Galerií města Bratislavy, Mezinárodním centrem kultury v Krakově a Muzeem Janus Pannonius v Pécsi.“


A pod vedením lektora si vyzkoušeli i editaci reportáže.


Inspiraci čerpali studenti mimo jiné i na výstavě Rozlomená doba 1908-1928.


Workshop tvorby plakátů a obálek časopisů.


Poslední kontrola animovaných klipů.


Poslední kontrola animovaných klipů.

První studentské setkání připravilo Muzeum umění Olomouc

Na fotografii (zleva) manažerka projektu Eva Jurečková, lektorka Terezie Čermáková, koordinátorka projektu Jana Macháčková a vedoucí edukačního oddělení MUO Marek Šobáň.


Do projektu ArtCoMe jsou zapojeni studenti z Krakova, Bratislavy, Pécse a samozřejmě i Olomouce.


Tým českých studentů z Gymnázia Olomouc-Hejčín.


Tým polských studentů z VII Prywatnego Liceum im. Mikołaja Reja v Krakově.


Tým slovenských studentů ze Školy pre mimoriadne nadané deti a Gymnázia v Bratislavě.


Tým maďarských studentů z Apáczai Csere János Gimnázium v Pécsi.

Kreativní přístup a týmová práce, to je projekt ArtCoMe.

Příprava na tvorbu animovaných filmů.


Základy tvorby animovaného filmu studenty provedl animátor Jakub Palmovský.


Z průběhu tvorby animovaného klipu.


Na jednom z workshopů si studenti vyzkoušeli psaní novinových článků.


Při tvorbě reportáže se studenti postavili před kameru i za ní.


V Kroměříži se setkali lektoři a učitelé ze čtyř zemí


V krásných prostorách kroměřížského Arcibiskupského zámku byl o víkendu 22.–24. září 2018 oficiálně zahájen rozsáhlý edukační program ArtCoMe, který propojí studenty z Olomouce, Krakova, Bratislavy a Pécse. Úvodní setkání ale patřilo muzejním lektorům a učitelům, kteří budou s vybranými studenty v následujících třech letech v rámci programu pracovat.

Součástí setkání byl také odborný seminář zaměřený na možnosti interpretace. Pedagogové zažili netradiční prohlídku zámku s tablety a zúčastnili se workshopu v Květné zahradě, kde si vyzkoušeli rozmanité interpretační přístupy a získali inspiraci pro práci se studenty. 

Mezinárodní program pro studenty středních škol se může uskutečnit jen díky tomu, že Muzeum umění Olomouc uspělo s projektem Art & Contemporary Me: Umělecké dílo jako médium utvářející evropskou identitu v dotačním programu Kreativní Evropa – Kultura. Projekt, který zahrnuje výstavu Rozlomená doba 1908–1928, odbornou publikaci, vědecké konference a řadu doprovodných a edukačních programů, se zaměřuje na silnou a jedinečnou zkušenost jednotlivce s uměleckými díly.

V Kroměříži se setkali lektoři a učitelé ze čtyř zemí
V Kroměříži se setkali lektoři a učitelé ze čtyř zemí
V Kroměříži se setkali lektoři a učitelé ze čtyř zemí
V Kroměříži se setkali lektoři a učitelé ze čtyř zemí
V Kroměříži se setkali lektoři a učitelé ze čtyř zemí
V Kroměříži se setkali lektoři a učitelé ze čtyř zemí
V Kroměříži se setkali lektoři a učitelé ze čtyř zemí

VARY(ACE)

Rozlomenou dobu doprovodí filmová přehlídka

Co mají společného Petr Zelenka, Jan Malíř, Petra Špalková, Jan Dolanský, Tatiana Vilhelmová, Miroslav Krobot, Barbora Poláková, Pavel Liška, Lenka Trantírková, Vendula Chalánková a Jan P. Muchow? Je jím jeden ze stěžejních doprovodných programů výstavy Rozlomená doba, který jsme nazvali Filmová přehlídka VARY(ACE). Projekt je určený amatérským filmařům, kteří už mají praxi a budou mít odvahu se se svými štáby přihlásit do konkurzu, z něhož vybereme tři vítězné týmy, jež se projektu zúčastní.

Úkolem každého týmu bude natočit jeden krátkometrážní, tříminutový hraný film na dané téma. K natáčení bude vždy k dispozici dvojice profesionálních herců a to pod patronací režiséra a scénáristy Petra Zelenky, který bude mít supervizi jak nad scénáři, tak přímo u střihu. Amatérským kameramanům pak bude v průběhu natáčení pomáhat několikanásobný držitel Českého lva, kameraman Jan Malíř. Na hudební složku již hotových filmů bude dohlížet producent a skladatel Jan P. Muchow. Kromě toho vzniknou pod vedením lektorky Lenky Trantírkové během jedné tvůrčí dílny pro děti i animované filmy na dané téma. Všechny nově vzniklé snímky, animované a hrané, se v premiéře promítnou v sále Divadla hudby na závěrečném slavnostním večeru 27. ledna 2019, jímž bude stylově zakončen nejen celý projekt, ale i samotná výstava.

Tvůrci budou ve svých mikro příbězích zpracovávat jedno ze dvou témat, která jsme vybrali spolu s Petrem Zelenkou a jež kopírují rovněž témata naší výstavy. Jsou jimi Očista a Osamělé já.

Vážní zájemci o náš projekt mohou své přihlášky zasílat na e-mail hrbek@muo.cz do pátku 21. září. Součástí přihlášky bude již rozpracovaný námět, nejlépe již hotový scénář, který postoupíme ke konzultaci Petru Zelenkovi. Nezbytnou součástí přihlášky bude informace, kolik lidí tvoří filmový štáb a jaké pozice v něm jednotliví účastníci zaujímají a odkaz na vlastní realizované filmy. Následně s Petrem Zelenkou vybereme tři štáby, které budeme obratem kontaktovat a pokračovat s nimi v přípravě na natáčení.