" width="100%" height="340" frameborder="0" style="border:0">

Jak se k nám dostanete

Muzeum moderního umění

Denisova 47
771 11 Olomouc
Naplánujte si cestu.

Arcidiecézní muzeum Olomouc
Václavské náměstí 4
771 11 Olomouc
Naplánujte si cestu.

Arcidiecézní muzeum Kroměříž
Sněmovní náměstí 1
767 01 Kroměříž
Naplánujte si cestu.

Omlouváme se, ale až do odvolání se NEKONAJÍ slavnostní vernisáže výstav kvůli aktuání epidemiologické situaci.  

Návštěvníci Muzea umění musejí mít podle nařízení Ministerstva zdravotnictví povinně respirátory zakrývající ústa a nos. Návštěvnická kapacita je omezena tak, aby osoby mohly dodržovat rozestup 1,5 metru.

Pokud se doprovodných programů a akcí účastní více než 20 osob, musí účastníci starší 12 let prokázat splnění jedné z následujících  podmínek:

- prodělání laboratorně potvrzeného onemocnění covidem-19 v době ne delší než 180 dnů přede dnem konání akce;

- aplikaci očkování proti covidu-19, přičemž od poslední dávky vakcíny (druhé u dvoudávkových vakcín, první u jednodávkových vakcín), musí uplynout nejméně 14 dní.

U dětí mladších 18 let, osob s kontraindikací k očkování a osob rozočkovaných lze k prokázání použít i RT-PCR test starý nejvýše 72 hodin. 

Více najdete v sekci DŮLEŽITÉ INFORMACE. Kompletní informace o opatřeních v kulturních institucích obsahuje COVID PORTÁL.

Děkujeme za respektování protipandemických nařízení.

Otevírací doba

Otevřeno denně mimo pondělí od 10.00 do 18.00 hodin

(poslední vstup 17.30 hodin)

UPOZORNĚNÍ:  Socha Lupiče od Davida Černého je v zimní sezoně od 1. 10. do 31. 3. mimo provoz. Děkujeme za pochopení.

UPOZORNĚNÍ: V případě vernisáže v Muzeu moderního umění je v ten den budova od 15 hodin uzavřena. Prostory MMU jsou pro veřejnost opět přístupné půl hodiny před začátkem vernisáže.Vstupné do Muzea umění Olomouc

platné od 24. 6. 2020 

Muzeum moderního umění
  základní snížené rodinné (2 dospělí + až 3 děti) žáci/studenti ve školních skupinách žáci/studenti - edukační programy
Stálá expozice ZDARMA

 

 

 

20 Kč


 

Salon
80 Kč

 
55 Kč

 
160 Kč

 
35 Kč

 

Kabinet
Galerie
Trojlodí  100 Kč 70 Kč 200 Kč 45 Kč
Komplet  160 Kč 120 Kč 320 Kč 65 Kč

 

Arcidiecézní muzeum Olomouc
(bude do května 2022 uzavřeno)
  základní snížené rodinné (2 dospělí + až 3 děti) žáci/studenti ve školních skupinách žáci/studenti - edukační programy
Stálá expozice ZDARMA

20 Kč


 

Krátkodobá výstava 60 Kč 40 Kč 120 Kč 30 Kč
Zdíkův palác 60 Kč 40 Kč 120 Kč 30 Kč
Tablet - půjčení 20 Kč
VR brýle - půjčení 20 Kč
Komplet 100 Kč 60 Kč 200 Kč 35 Kč

 

Muzeum moderního umění + Arcidiecézní muzeum
                                                                   (uzavřeno do 5/2022)

  základní snížené rodinné (2 dospělí + až 3 děti) žáci/studenti ve školních skupinách
Komplet 190 Kč 115 Kč 380 Kč 80 Kč
Celoroční permanentka  999 Kč


Snížené vstupné
 

 • děti a mládež ve věku od 7 do 18 let
 • studenti
 • důchodci
 • osoby se zdravotním postižením
 • členové Klubu přátel výtvarného umění
 • držitelé průkazů ISIC, IYTC, ITIC, EUROBEDS, EURO 26, Art&Antiques ARTcard
 • držitelé Senior pasů a Rodinných pasů
 • společný projekt s olomouckým magistrátem:
  - Olomouc v kostce / Za Zlatým sluncem Moravy do Arcidiecézního muzea
  - výstup na radniční věž / výstup do věžičky Muzea moderního umění
 • Czech Coupon Book
 • držitelé průkazu válečného veterána vydaného MO ČR

Volný vstup

 • děti do 6 let
 • pracovníci organizací zřizovaných MK ČR po předložení zaměstnanecké karty s platnou nálepkou MK ČR
 • učitelé (jen při doprovodu skupiny dětí)
 • členové Spolku přátel Muzea umění Olomouc
 • členové Uměleckohistorické společnosti v českých zemích
 • členové Asociace výtvarných pedagogů
 • držitelé novinářského průkazu Syndikátu novinářů České republiky 
 • držitelé průkazů ICOMOS, INSEA
 • studenti výtvarných oborů (denní studium)
 • držitelé Olomouc Region Card
 • ve dnech:
  1. 6. - Mezinárodní den dětí
  18. 6. - Muzejní noc (otevřeno mimořádně do 21.00)
  11. - 12. 9. Dny evropského dědictví
  28. 9. – státní svátek
  28. 10. – státní svátek 
  11. 11. - držitelé průkazu válečného veterána vydaného MO ČR

Volné vstupy platí jen tehdy, pokud v daný den není pondělí!

 • Vstupenka je platná v den zakoupení.

-----------------------------------------------------------------

DUCHOVNÍ OSA MORAVY
CENÍK SPOLEČNÉ VSTUPENKY

Prodej vstupenek na Duchovní osu Moravy je dočasně pozastaven. Za případné komplikace se omlouváme.

MALÝ OKRUH
ARCIBISKUPSKÝ PALÁC OLOMOUC (v neděli zavřeno)
ARCIDIECÉZNÍ MUZEUM OLOMOUC

základní vstupné 130 Kč
snížené vstupné 80 Kč (studenti, senioři)
rodinné vstupné 280 Kč


Vstupenka umožňuje jednu návštěvu objektů po dobu dvou dnů.

VELKÝ OKRUH
ARCIBISKUPSKÝ PALÁC OLOMOUC (v neděli zavřeno)
ARCIDIECÉZNÍ MUZEUM OLOMOUC
ARCIBISKUPSKÝ ZÁMEK V KROMĚŘÍŽI

základní vstupné 220 Kč
snížené vstupné 150 Kč (studenti, senioři)
rodinné vstupné 580 Kč


Vstupenka umožňuje jednu návštěvu objektů po dobu jednoho kalendářního roku.
Důležité informace

 • Před vstupem do výstavních prostor je návštěvník povinen odložit v šatně veškeré předměty o rozměrech větších než 30 x 40 cm nebo delších než 40 cm. Jsou to např. deštníky, brašny, tašky a veškerá zavazadla nošená na zádech včetně dětských nosítek. Omlouváme se, ale do expozic není možné vstupovat s kočárkem.
 • Do výstavních prostor je zakázáno vpouštět jakákoli zvířata, s výjimkou vodicího psa pro nevidomé.
 • Ve výstavních prostorách, mimo místa k tomu přímo vyhrazená, tedy muzejní kavárny, je zakázáno jíst, pít, kouřit.
 • Fotografování vystavených děl je povoleno výhradně pro osobní potřebu a to bez použití externího blesku a stativu, pokud není stanoveno jinak. Filmování a pořizování kopií není dovoleno. Používání mobilních telefonů ve výstavních prostorách je povoleno s výhradou.
 • Dostupnost: Arcidiecézní muzeum Olomouc je bezbariérové včetně sociálního zařízení. Pouze prohlídka románských oken ve Zdíkově paláci je přístupná výhradně po točitém schodišti. V Muzeu moderního umění je bezbariérový vstup prostřednictvím schodolezu.
 • Prohlídka kompletního Arcidiecézního muzea včetně Zdíkova paláce je z technických důvodů možná pouze během letní turistické sezony od 1. dubna do 30. září, letos však s ohledem na připravovanou rekonstrukci bude Zdíkův palác přístupný i v říjnu! 
 • Návštěvníci Muzea umění musejí mít podle nařízení Ministerstva zdravotnictví ČR povinně respirátory zakrývající ústa a nos, a to pocelou dobu návštěvy či akce, programu, kterého se zúčastní. Dále musí dodržovat rozestupy 1,5 metrů, pokud nejde o osoby ze společné domácnosti nebo žáky či studenty jedné školy. Děkujeme za respektování protipandemických nařízení vlády.
 • Podmínky stanovené Vládou ČR pro vstup osob do některých vnitřních a venkovních prostor nebo pro účast na hromadných akcích nebo jiných činnostech vztahující se i na Muzeum umění Olomouc:
  • osoba byla očkována proti onemocnění covid-19 a doloží národním certifikátem o provedeném očkování nebo certifikátem o provedeném vydávaným podle nařízení Evropské unie o digitálním certifikátu EU COVID, za podmínky, že uplynulo nejméně 14 dní od dokončeného očkovacího schématu
  • osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního rychlého antigenního testu (RAT) na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 nebo RT PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní.
  • Doklady nemusí prokazovat děti do 12 let. Předškolní děti nemusí mít ochranu dýchacích cest.
 • Školní skupiny musejí při návštěvě edukačních programů splnit následující:
  • Pro zajištění hygienicky nezávadných prostor je nutné, aby byla přihláška na edukační program učiněna minimálně tři týdny před jeho uskutečněním!!!
  • Pokud se edukačního programu účastní méně než 20 osob, tak nemusejí předkládat potvrzení o bezinfekčnosti. Pokud se účastní více jak 20 osob, tak všichni starší 12 let musejí splnit následující podmínky:
   • prodělání laboratorně potrvzeného onemocnění covidem-19 v době ne delší než 180 dnů přede dnem konání programu,
   • aplikaci očkování proti covidu-19, přičemž od poslední dávky vakcíny (druhé u dvoudávkových vakcín, první u jednodávkových vakcín), musí uplynout nejméně 14 dní.
   • U dětí mladších 18 let, osob s kontraindikací k očkování a osob rozočkovaných lze k prokázání bezinfekčnosti použít i RT-PCR test starý nejvýše 72 hodin. 
    Splnění uvedených podmínek se nevyžaduje, pokud se skupinové prohlídky v rámci vzdělávání účastní výhradně žáci nebo studenti jedné školy nebo je dozorující osoby. 
  • Edukačního programu se nesmí zúčastnit nikdo s příznaky infekce dýchacích cest. Organizátor si vyhrazuje právo nevpustit návštěvníka do prostor, kde probíhá program, pokud se důvodně domnívá, že je nemocný.
  • V prostorách muzea je povinné nošení ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa), kterým je respirátor nebo obdobný prostředek (bez výdechového ventilu) splňující filtrační účinnost alespoň 94 % dle příslušných norem (např. FFP2, KN 95). Nařízení se nevztahuje na děti, které dosud nezahájily povinnou školní docházku. Také lektor/lektorka nemusí mít nasazený respirátor během výkladu.
  • Před zahájením samotného programu provedou všichni účastníci důkladnou dezinfekci rukou. Dezinfekce je pro návštěvníky k dispozici u pokladny.
  • Na příchod lektora/ lektorky čekají účastnící programu v prostoru pokladny.
  • Účastníci programu respektují další hygienické požadavky organizátora, který reaguje na aktuální vývoj situace v zemi.
 • Návštěvníci workshopů edukačního oddělení (např. pro rodiče s dětmi) a dalších organizovaných akcí pro veřejnost (např. komentovaných prohlídek) se musejí řídit těmit pokyny:
  • Programu se nesmí zúčastnit nikdo s příznaky infekce dýchacích cest. Organizátor si vyhrazuje právo nevpustit návštěvníka do prostor, kde probíhá program, pokud se důvodně domnívá, že je nemocný.
  • Účastníci programu musí s výjimkou dětí do 12 let při vstupu prokázat, že splňují jednu z následujících podmínek:
   • uplynutí minimálně 14 dní od 2. dávky očkování
   • prodělání nemoci COVID-19 (imunita platí po 180 dní)
  • V prostorách muzea je povinné nošení ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa), kterým je respirátor nebo obdobný prostředek (bez výdechového ventilu) splňující filtrační účinnost alespoň 94 % dle příslušných norem (např. FFP2, KN 95). Nařízení se nevztahuje na děti, které dosud nezahájily povinnou školní docházku. Také lektor/lektorka nemusí mít nasazený respirátor během výkladu.
  • Před zahájením samotného programu provedou všichni účastníci důkladnou desinfekci rukou. Desinfekce je pro návštěvníky k dispozici u pokladny.
  • Na příchod lektora/lektorky čekají účastnící programu v prostoru pokladny, kde také prokážou pověřenému pracovníkovi svou bezinfekčnost. 
  • Účastníci programu respektují další hygienické požadavky organizátora, který reaguje na aktuální vývoj situace v zemi. 
  • Organizátor si vyhrazuje na akci zavést rezervační systém a předem stanovit počet účastníků.
Naše sbírky
Spravujeme 200 tisíc sbírkových předmětů rozdělených do 24 podsbírek. Nahlédněte do našeho katalogu, vyberte si, které období nebo žánr Vás zajímá, a čtěte příběhy umění.

Dnešní otevírací doba

Arcidiecézní muzeum Olomouc zavřeno
Muzeum moderního umění otevřeno
Arcidiecézní muzeum Kroměříž zavřeno

Sobota | 29. 1. 2022

Dnes je otevřeno


Pokladna otevřená út–ne 10-18 hodin, Rezervace na pokladna@muo.cz
telefon: 585 514 241

6 Otevřených výstav

Přihlásit se k odběru novinek

 
© MUZEUM UMĚNÍ OLOMOUC 2022