Posvátné umění v nesvaté době | České sakrální umění 1945-1989

Muzeum moderního umění | Trojlodí
27. 10. 2022 - duben 2023

Křesťanství bylo v historii významným inspiračním zdrojem a iniciátorem vzniku výtvarných děl. Ať již oslovovalo svým étosem, filosofickou hloubkou anebo stálo za významnými fundacemi – investorskými počiny. Sakrální umění v sobě zahrnovalo všechna výtvarná odvětví a reprezentovalo hlavní myšlenkové proudy doby. Sekularizace společnosti v 19. a 20. století tuto situaci výrazně proměnila. Tyto změny vedly k řadě pozoruhodných pokusů o nový pohled na tuto problematiku, ať ze strany teologů, tak ze strany umělců, cítících potřebu se k dané tematice vyjádřit. Nové tendence bylo možné sledovat v několika myšlenkových ohniscích i v českém prostředí, která nezanikla ani po komunistickém puči vedoucím mimo jiné i k naprostému potlačení křesťanských církví a s nimi i výtvarných projevů s duchovním obsahem. Přesto a navzdory této době vznikly sakrální realizace vysoké výtvarné a teologické úrovně, na které se soustředí tento výstavní projekt. Výběrově představí výtvarná díla ze sakrálních prostor křesťanských církví nejen římskokatolické, ale také českobratrské evangelické, československé husitské, řeckokatolické a církve bratrské.

Autoři: Šárka Belšíková (kurátorka Muzea umění Olomouc) a Ivo Binder (dlouholetý člen a spolupracovník komise pro umění brněnské diecéze, člen Deutsche Gesellschaft für Christliche Kunst a mezinárodní Společnosti křesťanských umělců a teoretiků (SIAC)
Spolupráce: Ústav pro studium totalitních režimů a PhDr. ThLic. Michal Sklenář, Ph.D. et Ph.D.

Fotogalerie
Dačice, Kostel sv. Vavřince

interiér, Karel Rechlík, vitráž Anděl, realizace J. Klaška, 1988

Hustopeče, kaple sv. Rocha

interiér kaple, Ludvík Kolek, vitráže, liturgická úprava, nástěnné malby, 1964-1965

Jedovnice, kostel sv. Petra a Pavla

interiér, Mikuláš Medek, oltářní obraz, Jan Koblasa, rám oltářního obrazu, 1963

Kněždub, kostel sv. Jana Křtitel

interiér, Vojmír Vokolek, nástěnné malby v presbytáři, 1964

Olešnice, kostel sv. Vavřince

relikviář pro šest ostatků českých světců, Jan Sokol, 1949

Pitín, kostel sv. Stanislava

Miloslav Troup, Ukřižování, kolem 1955, podmalba na skle, plátkové zlato

Senetářov, kostel sv. Josefa

Ludvík Kolek, 1968-1971

Šternberk, bývalý augustiniánský klášter

Otmar Oliva, sv. Leopold Mandič, 1986-1987, bronz, olovo

Tichá, kostel sv. Mikuláše

Lubomír Šlapeta, 1976

Třešť, kostel sv. Martina

interiér, Jan Exnar, vitráž, 1988

Uherský Brod, Chrám Mistra Jana Husa (Církev československá husitská)

Jiří Beránek, Ukřižovaný, 1972, dřevo


Dnešní otevírací doba

Arcidiecézní muzeum Olomouc zavřeno
Muzeum moderního umění otevřeno
Arcidiecézní muzeum Kroměříž zavřeno

Sobota | 22. 1. 2022

Dnes je otevřeno


Pokladna otevřená út–ne 10-18 hodin, Rezervace na pokladna@olmuart.cz
telefon: 585 514 241

6 Otevřených výstav

Přihlásit se k odběru novinek

 
© MUZEUM UMĚNÍ OLOMOUC 2016