Domov a svět

Muzeum moderního umění Olomouc | Trojlodí
3. 3. - 11. 9. 2022

Počínaje rokem 2022 začíná Muzeum umění Olomouc vázat své pravidelné programy v tematických blocích. Cílem je propojit jeho jednotlivé činnosti a obsáhnout jednotlivé momenty do co největší hloubky. Tato témata jsou záměrně obecná, univerzální, zároveň ale jednoduše uchopitelná, protože žitá. Umožňují nám udržet vysoký odborný standard, také ale komunikovat se svým publikem. Prvním z těchto témat je Domov a svět - po celý rok se budeme pohybovat na hranách obou a zkoumat svou vlastní identitu. Nejen v tavícím kotli střední Evropy.

“Krajiny jsou kulturou dříve, než přírodou; jsou konstruktem imaginace promítnutým do dřeva, do vod a skal… Je však potřeba si uvědomit, že jakmile se určitá představa o krajině, jistý její mýtus nebo vize, usadí na skutečném místě, je schopna zvláštního míšení kategorií, dokáže učinit metafory reálnějšími než jsou jejich předobrazy, stát se součástí skutečnosti.” To píše ve své slavné knize Krajina a paměť Simon Schama. Ne náhodou byl právě jeho kulturněhistorický přístup zvolen také při přípravě nové stále expozice SEFO. Ta je sice neoddělitelně spojena s dokončením nové expoziční budovy, v následujících letech se k ní ale bude Muzeum umění vracet v koncentrovaných výstavních a publikačních projektech. První z nich je pracovně nazván Domov a svět a je sondou do středoevropské krajiny. Toto přístupné, protože osobně prožívané téma, se v rámci expozice, která je skutečně více než čímkoli jiným laboratoří, testem možností instituce, hrou se zažitými motivy a obrazy, ukazuje být stále více a více nestálé, nejisté, dokonce možná vratké. A tři domény, které je tak pevně a bezpečně vytyčují - tedy hory, lesy a roviny - se nakonec stávají příliš ostrými, spletitými a dusnými. Kde to jsme? Proč? Jak se na svět kolem sebe díváme? Co si z něj vybíráme? Čeho se chápeme? Jestliže je umění jedním z nástrojů, které při reflexi světa uplatňujeme, je-li možná dokonce nástrojem nejkomplexnějším a nejkritičtějším, protože recipročně cílí také na nás samé a mýty, které si osobujeme, zkusme jeho možností využít plně!

Krom tří konsekventních kapitol věnovaných definovaným vizuálním typům - které tak dobře zosobňují třeba Joža Úprka, László Mednanský nebo Josef Váchal - tvoří výstavu také případová sonda do současné středoevropské kulturní krajiny. Tu reprezentuje severopolský Otwock - na straně jedné historické město s výraznou architektonickou tradicí a židovskou minulostí, na straně druhé místo působení Mirosława Bałky, jedné z významných osobností globálního světa umění. Právě v jeho rodném domě, jeho studiu, se po roce 2010 odehrálo několik výtvarných události, výstav a workshopů, které na toto “místo z mnoha”, jak sám Bałka říká, svedlo další výjimečné autory, nejen tedy z regionu - mj. Dayanitu Singh nebo Tacitu Dean. Abstrahovaný krajinný topos se dík tomuto narušení stává reálným a hmotným. A to tím spíše, že také výběr děl pro vstupní část, která svým charakterem skutečně “stálost” stálé expozice evokuje, byl podroben kritice kolegů z partnerských institucí, mj. maďarské nebo slovenské národní galerie.

Fotogalerie
Daniel Fischer

 2 zobrazenia, 1981

Josef Lada

Zimní radovánky, 1936

Josef Váchal

Ranní slunce, 1. desetiletí 20. stol.

László Fehér

Fontána, 1989

Joža Uprka

Pouť u sv. Antoníčka, 1893


Dnešní otevírací doba

Arcidiecézní muzeum Olomouc zavřeno
Muzeum moderního umění otevřeno
Arcidiecézní muzeum Kroměříž zavřeno

Úterý | 30. 11. 2021

Dnes je otevřeno


Pokladna otevřená út–ne 10-18 hodin, Rezervace na pokladna@olmuart.cz
telefon: 585 514 241

14 Otevřených výstav

Přihlásit se k odběru novinek

 
© MUZEUM UMĚNÍ OLOMOUC 2016