Slyšet jinak | Trienále SEFO 2021

Veřejný prostor
24. 6. – 25. 6. 2021

Program Slyšet jinak vznikl ze snah o proměnu hudební výchovy v obor, v němž kreativita má stejně významnou roli jako reprodukce, vytváření hudby jako její provozování, význam tvořivosti přesahuje hranice hudebního pragmatismu a hudba a hudebnost nejsou chápány pouze jako procvičování a zachování evropského hudebního multikódu, nýbrž každý v ní má šanci rozvíjet své vlohy a dovednosti bez ohledu na dosavadní hudební a sociokulturní zkušenosti. Každý zvuk a každý projev je v ní chápán jako hudební, každý předmět jako hudební nástroj, spontánní interakce mezi zvuky jako improvizace a časové grafické fixování zvuků a jejich následné reprodukování jako hudební kompozice. 

Program Slyšet jinak při svém vzniku v roce 2001 navázal na koncepce britsko-německého projektu Response a rakouského Klangnetze. Inspiroval se jejich metodologií, důrazem na tvořivost i na využití mimohudebních prvků a na týmovou práci. Jeho východiskem je hra, která volně vychází z improvizace se zvukem a podněcuje vznik nových skladeb. Kompoziční principy se zde stávají prostředkem, nikoli cílem, a primární důraz je kladen na zážitek z tvorby.

V rámci Trienále SEFO 2021 proběhne dvoudenní workshop Slyšet jinak, na němž se účastníci z řad veřejnosti budou moci aktivně seznámit se základními principy programu (3K = kreativita, koncentrace, komunikace), vyrobí si netradiční hudební nástroje, vyzkouší si prostřednictvím her a cvičení týmové komponování a realizují své nápady ve finální skladbě. Tato site-specific KompozicA vznikne jako unikátní společná reflexe hanáckého časoprostoro…

Lektorský tým: Vít Zouhar, Gabriela Coufalová, Jaromír Synek
Kurátor: David Hrbek

Fotogalerie
Slyšet jinak
Slyšet jinak
Slyšet jinak

Dnešní otevírací doba

Arcidiecézní muzeum Olomouc zavřeno
Muzeum moderního umění 10.00-18.00
Arcidiecézní muzeum Kroměříž 8.30 - 18.00

Čtvrtek | 11. 8. 2022

Dnes je otevřeno


Pokladna otevřená út–ne 10-18 hodin, Rezervace na pokladna@muo.cz
telefon: 585 514 241

11 Otevřených výstav

Přihlásit se k odběru novinek

 
© MUZEUM UMĚNÍ OLOMOUC 2022 Nastavení Cookies