Poslední listopadový víkend patřil v Muzeu umění tvořivosti a mezinárodní spolupráci

První setkání studentů z Olomouce, Krakova, Bratislavy a Pécse, zapojených do projektu Art & Contemporary Me, se uskutečnilo v termínu 23.- 26. listopadu a hostitelské role se ujalo Muzeum umění Olomouc. Pro studenty byl připraven rozmanitý program, během kterého si vyzkoušeli práci animátora, proměnili se v novináře i reportéry a navrhli plakáty či obálky časopisů.

Setkání bylo zahájeno již v pátek večer, kdy jednotlivé týmy studentů prezentovaly výsledky své samostatné přípravy, jež předcházela olomouckému víkendu. „Každý tým měl za úkol zpracovat společensko-historické téma, které zapadá do časového rozmezí putovní výstavy Rozlomená doba 1908-1928 a zároveň má národní či regionální charakter. K vybraným tématům studenti vytvořili články na Wikipedii,“ uvedla Terezie Čermáková, autorka koncepce edukačního programu. Jednotlivé tvůrčí workshopy, které studenti během víkendu absolvovali, nabízely různé přístupy k práci se získanými informacemi. „Studenti tak měli možnost se na své téma podívat z různých úhlů pohledu a za fakty a strohými informacemi objevovat zásadní motivy a vizuální symboly,“ doplnila Čermáková.

Bohatý program vyvrcholil slavností vernisáží s promítáním animovaných filmů a reportáží. Vernisáže se zúčastnila také poslankyně Evropského parlamentu Michaela Šojdrová. „Jsem ráda, že jsem mohla vidět prezentaci jednotlivých studentských skupin. Byla jsem zvědavá, jak pojmou ten určitý historický úsek a je vidět, že si s tím poradili velmi svérázně, jednak po stránce historické, ale i výtvarné,“ chválila práci studentů Michaela Šojdrová a dodala: „Myslím si, že tento program dokonale splňuje to, co Kreativní Evropa od projektů očekává.“

Mezinárodní program pro středoškoláky se může uskutečnit jen díky tomu, že Muzeum umění Olomouc uspělo s projektem Art & Contemporary Me: Umělecké dílo jako médium utvářející evropskou identitu v dotačním programu Kreativní Evropa – Kultura. Projekt, který zahrnuje výstavu Rozlomená doba 1908–1928, odbornou publikaci, vědecké konference a řadu doprovodných a edukačních programů, se zaměřuje na silnou a jedinečnou zkušenost jednotlivce s uměleckými díly.

„Mezinárodní vzdělávací program vznikl s cílem nastartovat mezikulturní dialog o sdíleném kulturním dědictví v Evropě mezi studenty, odborníky a laickou veřejností jako rovnocennými partnery,“ uvádí koordinátorka projektu Jana Macháčková. „Jádro programu tvoří právě čtyři studentská setkání, která se uskuteční v rozmezí let 2018–2020 v návaznosti na putovní výstavu Rozlomená doba 19081928, kterou pořádá Muzeum umění Olomouc ve spolupráci s Galerií města Bratislavy, Mezinárodním centrem kultury v Krakově a Muzeem Janus Pannonius v Pécsi.“

Fotogalerie

A pod vedením lektora si vyzkoušeli i editaci reportáže.


Inspiraci čerpali studenti mimo jiné i na výstavě Rozlomená doba 1908-1928.


Workshop tvorby plakátů a obálek časopisů.


Poslední kontrola animovaných klipů.


Poslední kontrola animovaných klipů.

První studentské setkání připravilo Muzeum umění Olomouc

Na fotografii (zleva) manažerka projektu Eva Jurečková, lektorka Terezie Čermáková, koordinátorka projektu Jana Macháčková a vedoucí edukačního oddělení MUO Marek Šobáň.


Do projektu ArtCoMe jsou zapojeni studenti z Krakova, Bratislavy, Pécse a samozřejmě i Olomouce.


Tým českých studentů z Gymnázia Olomouc-Hejčín.


Tým polských studentů z VII Prywatnego Liceum im. Mikołaja Reja v Krakově.


Tým slovenských studentů ze Školy pre mimoriadne nadané deti a Gymnázia v Bratislavě.


Tým maďarských studentů z Apáczai Csere János Gimnázium v Pécsi.

Kreativní přístup a týmová práce, to je projekt ArtCoMe.

Příprava na tvorbu animovaných filmů.


Základy tvorby animovaného filmu studenty provedl animátor Jakub Palmovský.


Z průběhu tvorby animovaného klipu.


Na jednom z workshopů si studenti vyzkoušeli psaní novinových článků.


Při tvorbě reportáže se studenti postavili před kameru i za ní.

Video

Dnešní otevírací doba

Arcidiecézní muzeum Olomouc 10.00-18.00
Muzeum moderního umění 10.00-18.00
Arcidiecézní muzeum Kroměříž 8.30-18.00

Středa | 6. 12. 2023

Dnes je otevřeno


Pokladna otevřená út–ne 10-18 hodin, Rezervace na pokladna@muo.cz
telefon: 585 514 241

9 Otevřených výstav

Přihlásit se k odběru novinek

 
© MUZEUM UMĚNÍ OLOMOUC 2022 Nastavení Cookies