Mors Ultima Linea Rerum

Mors Ultima Linea Rerum | Smrt je nejzazší hranicí všech věcí
Petr Zatloukal | Fotografie

24. 6. – 28. 9. 2014
Arcidiecézní muzeum Olomouc | kaple sv. Jana Křtitele

Výstava fotografií olomouckého fotografa a pedagoga Petra Zatloukala představuje výběr jeho prací, které vznikly pro obsáhlou publikaci historičky umění Hany Myslivečkové, věnovanou celofigurovým sepulkrálním monumentům dochovaným na Moravě a v české části Slezska (vydalo nakladatelství Univerzity Palackého v Olomouci v roce 2013). Pro název knihy si autorka zvolila citát římského básníka Quintia Horatia Flacca (65–8 př. n. l.) „Mors ultima linea rerum est“ (Smrt je nejzazší hranicí všech věcí) a připojila podtitul Pozdně gotické a renesanční figurové náhrobní monumenty na Moravě a v českém Slezsku. Téměř dvě stě celofigurových sepulkrálních památek, které se jí podařilo shromáždit, patří k tomu k nejvýznamnějšímu, co se z těchto děl z daného období a teritoria zachovalo. Přestože autorka neusiluje o vyčerpávající soupis, její důkladná stylová, ikonografická a typologická analýza přináší mnohá, dosud nepublikovaná zjištění. Kniha je vybavena bohatým obrazovým doprovodem, který z velké části realizoval Petr Zatloukal. Pečlivá textová a obrazová dokumentace jednotlivých děl umožňuje vedle uměleckohistorického hlediska zkoumat také  heraldické, genealogické i společensko-historické aspekty a ilustruje národnostně pluralitní skladbu soudobé šlechtické a měšťanské společnosti, v níž se setkáváme s osobnostmi, které zastávaly významné postavení nejen v zemských úřadech, ale i na dvorech vládnoucích Habsburků.

Fotogalerie
Mistr Eibenstockova epitafu

náhrobek Johanna Eibenstocka († 1524), Olomouc, kaple sv. Alexia při ambitu dominikánského kláštera u sv. Michala

Mistr Jan Milič (?)

náhrobek neznámého rytíře z rodu Weizingerů z Weizingu, Zvole, kostel Neposkvrněného početí Panny Marie

Mistr mužských náhrobků (dílna)

náhrobek Ester Syrakovské z Pěrkova († 1589) a její dcerky Alinky, Dolní Studénky, kostel sv. Linharta

Neznámý autor olomouckého biskupského okruhu

náhrobek neznámé paní z Víckova († 1535),  Prusinovice, kostel sv. Kateřiny

Neznámý autor

náhrobek Doroty ze Lhoty († 1524), Prusinovice, kostel sv. Kateřiny

Mistr náhrobku Václava Berky z Dubé a Lipé

náhrobek Matyáše Žalkovského ze Žalkovic († 1590), Dobromilice, kostel Všech svatých 

Mistr náhrobku Václava Berky z Dubé a Lipé

erbovní náhrobek Marty Žalkovské ze Žalkovic († 1564, proveden po roce 1590), Dobromilice, kostel Všech svatých

Mistr moravičanských náhrobků

náhrobek Anežky Bítovské ze Slavíkovic († 1567), Moravičany, kostel sv. Jiří


Dnešní otevírací doba

Arcidiecézní muzeum Olomouc 10.00-18.00
Muzeum moderního umění 10.00-18.00
Arcidiecézní muzeum Kroměříž 8.30 - 18.00

Sobota | 2. 12. 2023

Dnes je otevřeno


Pokladna otevřená út–ne 10-18 hodin, Rezervace na pokladna@muo.cz
telefon: 585 514 241

9 Otevřených výstav

Přihlásit se k odběru novinek

 
© MUZEUM UMĚNÍ OLOMOUC 2022 Nastavení Cookies