Kontakty

Muzeum umění Olomouc

státní příspěvková organizace
Denisova 47, 771 11 Olomouc
tel.: +420 585 514 111
e-mail: info@muo.cz
ID datové schránky: gidfxbg

IČ: 75079950
Bankovní spojení:
Česká národní banka, pobočka Rooseveltova  18, 601 10 Brno
Číslo účtu: 197937621/0710
BIC (SWIFT): CNBACZPP
IBAN: CZ96 0710 0000 0001 9793 7621Mgr. Helena Zápalková, Ph.D.

vedoucí odboru ochrany sbírkového fondu | kurátorka sbírky staré grafiky MUO | kurátorka AMO expozice | pověřena vedením restaurátorského oddělení
T:  585 514 171 M: 739 034 940
E:  zapalkova@muo.cz
K:  Muzeum moderního umění | Denisova 47 | 771 11 Olomouc

Oddělení sbírek a dokumentace

Mgr. Marta Perůtková

vedoucí oddělení sbírek a dokumentace | správce sbírek prací na papíře a dokumentátorka MUO
T:  585 514 273 M: 778 883 963
E:  perutkova@muo.cz
K:  Muzeum moderního umění | Denisova 47 | 771 11 Olomouc

Mgr. Martin Fišr

archivář Arcidiecézního muzea Olomouc, správce depozitáře
T:  585 514 170
E:  fisr@muo.cz
K:  Arcidiecézní muzeum Olomouc | Václavské nám. 4 | 771 11 Olomouc

Vladimír Pospíšil

správce sbírek obrazů a plastik MUO, dokumentátor
T:  585 514 238
E:  pospisil@muo.cz
K:  Muzeum moderního umění | Denisova 47 | 771 11 Olomouc 

Mgr. Sabina Prokschová

archivářka MUO | dokumentátorka
T:  585 514 206
E:  prokschova@muo.cz
K:  Muzeum moderního umění | Denisova 47 | 771 11 Olomouc

Mgr. Tereza Hrubá

fotografka
T:  585 514 182
E:  hruba@muo.cz
K:  Arcidiecézní muzeum Olomouc | Václavské nám. 4 | 771 11 Olomouc

Markéta Lehečková

fotografka
T:  585 514 182
E:  leheckova@muo.cz
K:  Arcidiecézní muzeum Olomouc | Václavské nám. 4 | 771 11 Olomouc

Zdeněk Sodoma

fotograf 
T:  585 514 228
E:  sodoma@muo.cz
K:  Muzeum moderního umění | Denisova 47 | 771 11 Olomouc

Bc. Marcela Straková

dokumentátorka, projekt Norské fondy 2021-2024
T: 585 514 273
M: strakova@muo.cz
K:  Muzeum moderního umění | Denisova 47 | 771 11 Olomouc

Oddělení restaurátorské

BcA. Veronika Klimszová

restaurátorka prací na papíře
T: 585 514 239
E: klimszova@muo.cz
K:  Muzeum moderního umění | Denisova 47 | 771 11 Olomouc

MgA. Anna Píšťková

Restaurátorka obrazů a polychromie soch
T: 585 514 239 
E: pistkova@muo.cz
K:  Muzeum moderního umění | Denisova 47 | 771 11 Olomouc

Mgr. art. Eliška Randůšková

restaurátorka malířských děl
T:  573 334 328
E:  sklenarova@muo.cz
K:  Arcidiecézní muzeum Kroměříž | Sněmovní nám. 1 | 767 01 Kroměříž

Mgr. BcA. Anežka Jadlovská

restaurátorka papírových fondů, projekt Norské fondy 2021-2024
T: 585 514 239 | M: 778 883 961
E: jadlovska@muo.cz
K:  Muzeum moderního umění | Denisova 47 | 771 11 Olomouc

Libuše Vybíralová

konzervátorka 
T:  573 334 328
E:  vybiralova@muo.cz
K:  Arcidiecézní muzeum Kroměříž | Sněmovní nám. 1 | 767 01 Kroměříž

Bc. Ondřej Žák

konzervátor
T:  585 514 185
E:  zak@muo.cz
K:  Arcidiecézní muzeum Olomouc | Václavské nám. 4 | 771 11 Olomouc

Tomáš Guľáš

Restaurátor knih a knižních vazeb, projekt Norské fondy 2021-2024
T: 573 330 773 
E: gulas@muo.cz
K:  Arcidiecézní muzeum Kroměříž | Sněmovní nám. 1 | 767 01 Kroměříž

Dalibor Sedlák

konzervátor 
T:  585 514 239
E:  sedlak@muo.cz
K:  Muzeum moderního umění | Denisova 47 | 771 11 Olomouc


Dnešní otevírací doba

Arcidiecézní muzeum Olomouc zavřeno
Muzeum moderního umění otevřeno
Arcidiecézní muzeum Kroměříž zavřeno

Neděle | 16. 1. 2022

Dnes je otevřeno


Pokladna otevřená út–ne 10-18 hodin, Rezervace na pokladna@olmuart.cz
telefon: 585 514 241

6 Otevřených výstav

Přihlásit se k odběru novinek

 
© MUZEUM UMĚNÍ OLOMOUC 2016