Živá tradice / Křížové cesty J. W. Bergla v kontextu uměleckohistorické geneze námětu

čt | 4. 4. | 17.00 hodin | MOZARTEUM | VSTUP VOLNÝ
Přednáška k výstavě Křížová cesta z Orlice | Restaurování 2010–2018

Zobrazování námětu křížové cesty je stále živý fenomén českého sakrálního umění. Textový záznam modlitby a meditace nad utrpením Ježíše Krista zformovaly tuto specifickou vizualitu čtrnácti navazujících obrazů jako nositelů kulturního a duchovního významu. Během přednášky Hany Lamatové se zaměříme na představení uměleckohistorického vývoje křížové cesty až do současnosti a interpretaci vybraných příkladů, abychom mohli více docenit význam Berglova orlického souboru. 

Lektorka: Hana Lamatová | 585 514 174 | lamatova@muo.cz


Dnešní otevírací doba

Arcidiecézní muzeum Olomouc zavřeno
Muzeum moderního umění otevřeno
Arcidiecézní muzeum Kroměříž zavřeno

Sobota | 24. 7. 2021

Dnes je otevřeno


Pokladna otevřená út–ne 10-18 hodin, Rezervace na pokladna@olmuart.cz
telefon: 585 514 241

16 Otevřených výstav

Přihlásit se k odběru novinek

 
© MUZEUM UMĚNÍ OLOMOUC 2016