Re-vize: HEJ-ČIN!

st | 9. 6. v 17. 00 | 16. 6. v 18.00 | Tomkova 40

čt | 24. 6. ve 14.00 | Tomkova 40 (Bývalá budova PřF UPOL)| VSTUP VOLNÝ

Trienále SEFO 2021 | Výstava a prezentace studentských prací a interaktivní prohlídka modelu Hejčína i opuštěné budovy

DICHOTOMIE architektonického diskurzu a MĚSTSKÝ PROSTOR: nakolik omezené je vnímáni města krajními aspekty - veřejné/soukromé; reprezentativní/neudržované; oficiální/ilegální; historické/vytěsněné; harmonické/konfliktní; hierarchické/rovnostářské; regulované/chaotické atd. Z relativně jednoduchého zadání lze vytěžit mnohem hlubší úvahy o utváření prostoru města. V rámci workshopu studenti brněnské Fakulty architektury řeší téma dichotomií na případu zanedbaného městského pozemku v Hejčíně, čtvrti bezprostředně navazující na centrum Olomouce. Analyzují dvojakosti, protiklady a podvojnosti architektonické debaty a jejich vliv na město a společnost. Hledají novou, ne-uzavřenou formu regulačního plánu, který pracuje s tekutostí a diverzitou, jež generují současné lokálně-globální město. Dobrá příležitost k EXPERIMENTU a zároveň k analýze pojmu TOLERANCE v architektuře je konverze původní budovy Přírodovědecké fakulty v Olomouci, která řešené území korunuje.


Dnešní otevírací doba

Arcidiecézní muzeum Olomouc zavřeno
Muzeum moderního umění otevřeno
Arcidiecézní muzeum Kroměříž zavřeno

Úterý | 24. 5. 2022

Dnes je otevřeno


Pokladna otevřená út–ne 10-18 hodin, Rezervace na pokladna@muo.cz
telefon: 585 514 241

8 Otevřených výstav

Přihlásit se k odběru novinek

 
© MUZEUM UMĚNÍ OLOMOUC 2022 Nastavení Cookies