Marie Krappmann: Západní jidiš u židovských konvertitů 18. století

ne | 3. 11. | 17.00 hodin | MOZARTEUM | VSTUP VOLNÝ
Dny židovské kultury 2019, přednáška

Přednáška se zaměří na tzv. západní jidiš coby jednu ze dvou centrálních dialektálních a kulturních variant. Lektorka Centra judaistických studií FF UP Marie Krappmann se věnuje vývoji jidiš v 18. století, kdy tento jazyk aškenázských Židů procházel v západní Evropě podstatnými změnami a začal z různých důvodů postupně mizet. Jedním ze specifik jidiš je úzká spjatost tohoto jazyka s kulturní a náboženskou identitou aškenázského Židovství.


Dnešní otevírací doba

Arcidiecézní muzeum Olomouc zavřeno
Muzeum moderního umění 10.00-18.00
Arcidiecézní muzeum Kroměříž zavřeno

Čtvrtek | 22. 4. 2021

Dnes je zavřeno


Pokladna otevřená út–ne 10-18 hodin, Rezervace na pokladna@olmuart.cz
telefon: 585 514 241

8 Otevřených výstav

Přihlásit se k odběru novinek

 
© MUZEUM UMĚNÍ OLOMOUC 2016