AI: Když robot píše hru

út | 15. 6. | 19.00 | Mozarteum | VSTUPNÉ 50 Kč

autoři: Švandovo divadlo, Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy, DAMU
koordinace: David Hrbek
rezervace na pokladna@muo.cz
telefon: 585 514 241

Trienále SEFO 2021 | Projekce divadelního představení + diskuse

Při příležitosti oslavy sto let od prvního uvedení Čapkovy hry R. U. R. (která přinesla světu mj. slovo „robot“) navrhl Tomáš Studeník  v roce 2019 divadelní kus, jehož autorem by nebyl člověk, ale chytrý software – tzv. umělá inteligence (Artificial Intelligence – AI). Na základě této myšlenky vznikl tým složený z informatiků Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy (v čele s počítačovým lingvistou Rudolfem Rosou), divadelníků ze Švandova divadla a studentů DAMU (vedený ředitelem Švandova divadla, režisérem a pedagogem Danielem Hrbkem). Ve vzájemné kooperaci a debatě se rozhodli odpovědět na otázku, zda je umělá inteligence schopna napsat divadelní hru a jak se při zpracování takového úkolu bude chovat. Projekci této neobvyklé divadelní hry uvedeme v sále Mozartea Arcidiecézního muzea Olomouc.

V počáteční fázi tohoto procesu bylo třeba převést základní principy dramatiky na kódy v programovacím jazyce, upravující chování AI, respektive vysvětlit divadelním tvůrcům, jak tyto požadavky formulovat, aby s nimi informatici mohli pracovat. Využita byla taktéž metoda tzv. strojového učení; AI pročetla velké množství dostupných scénářů a dalších textů a na základě posbíraných dat si vytvářela vlastní „pravidla pro tvorbu“. Během generování cvičných dialogů se celý systém postupně zdokonaloval – až do momentu, kdy ze strany člověka bylo třeba jen drobných zásahů, de facto na úrovni klasické dramaturgické práce. 
Od května 2020 už tedy počítač generoval obrazy s ústředním tématem, díky němuž by bylo poté snazší jejich vzájemné řetězení. Téma znělo: obrazy ze života robota. Divadelníci vždy vložili základní parametry: kdo, kde a s kým mluví (vždy se jedná pouze o dialog robota s jednou další osobou) a přidali dvě úvodní repliky. Vše ostatní již vytvářel stroj. A tak postava-robot potkává nejrůznější typy zástupců lidstva, po svém pojímá kontakt s nimi i konfrontaci oněch dvou světů, jejich strastí i radostí. A téměř vždy před ním vyvstávají přímo či v odkazech elementární otázky našeho bytí: Jak je to se smyslem života, zrozením, umíráním, láskou…? Text vznikal v angličtině a do češtiny byl převeden skrze strojový překlad a revidován zkušeným překladatelem. Dramaturg David Košťák vybral ty nejzdařilejší dialogy a následně je tvůrci ze Švandova divadla seřadili tak, aby vyprávěly ucelený příběh o putování robota lidskou společností. Právě díky principu cesty a autonomně fungujícím dialogům (jež jsou v jisté míře naivní, a přece se nějak záhadně dotýkají podstaty), může mnohým vytvořená hra asociovat futuristickou verzi Malého prince a jeho cestu po planetách a jejich obyvatelích.
Inscenace AI: Když robot píše hru je završením první fáze projektu THEaiTRE, jehož cílem je dále zdokonalovat systém generování, a pokusit se zjistit, zdali si AI (a do jaké míry) poradí nejen s dialogy, ale též se stavbou celé divadelní hry. 

Projekt TLO3000348 THEaITRE: Umělá inteligence autorem divadelní hry je spolufinancován se státní podporou Technologické agentury ČR v rámci Programu ÉTA


Dnešní otevírací doba

Arcidiecézní muzeum Olomouc zavřeno
Muzeum moderního umění 10.00-18.00
Arcidiecézní muzeum Kroměříž zavřeno

Úterý | 31. 1. 2023

Dnes je otevřeno


Pokladna otevřená út–ne 10-18 hodin, Rezervace na pokladna@muo.cz
telefon: 585 514 241

8 Otevřených výstav

Přihlásit se k odběru novinek

 
© MUZEUM UMĚNÍ OLOMOUC 2022 Nastavení Cookies