IROP - Arcidiecézní muzeum Olomouc

Projekt Muzea umění Olomouc představuje jedinečnou příležitost k zefektivnění současné expozice, vybudování nové expozice architektury, zpřístupnění nepřístupných částí muzea a především zajištění ochrany sbírkových předmětů v objektu Arcidiecézního muzea Olomouc. Nové moderní vybavení umožní digitalizaci rozsáhlých sbírek knih, obrazů a dalších artefaktů, které budou následně k dispozici odborné i laické veřejnosti v digitální podobě.

Název projektu:
Zefektivnění ochrany a využívání sbírkových fondů, jejich zpřístupnění a nové expozice v objektu Arcidiecézního muzea Olomouc
Reg. číslo: CZ.06.3.33/0.0/0.0/17_099/0007891
Celkové způsobilé výdaje: 35 513 870,90 Kč
Příspěvek Unie: 30 186 790,26 Kč
Národní veřejné zdroje: 5 327 080,64 Kč
Podpora celkem: 35 513 870,90 Kč 

 


Dnešní otevírací doba

Arcidiecézní muzeum Olomouc zavřeno
Muzeum moderního umění otevřeno
Arcidiecézní muzeum Kroměříž zavřeno

Středa | 20. 10. 2021

Dnes je otevřeno


Pokladna otevřená út–ne 10-18 hodin, Rezervace na pokladna@olmuart.cz
telefon: 585 514 241

16 Otevřených výstav

Přihlásit se k odběru novinek

 
© MUZEUM UMĚNÍ OLOMOUC 2016