Můžete si koupit

Galerie a muzeum litoměřické diecéze JAKO HOST Arcidiecézního muzea Olomouc

Přejít do e-shopu

Galerie a muzeum litoměřické diecéze JAKO HOST Arcidiecézního muzea Olomouc

Arcidiecézní muzeum Olomouc, Galerie

Záznam tiskové konference najdete ZDE.

28. 5. 2020 – 18. 10. 2020 

Výstavou Galerie a muzeum litoměřické diecéze JAKO HOST Arcidiecézního muzea Olomouc zahajujeme unikátní společný projekt Muzea umění Olomouc a Severočeské galerie výtvarného umění v Litoměřicích, jehož cílem je představení dvou, v České republice výjimečných institucí, založených v nové společenské situaci po listopadu roku 1989. Společným smyslem existence Galerie a muzea litoměřické diecéze a Arcidiecézního muzea Olomouc je uchovávat, odborně zpracovávat, zpřístupňovat a především zprostředkovávat veřejnosti poklady umění a duchovní křesťanské kultury, dochované nejen v církevních sbírkách, ale také v nově navráceném majetku jednotlivých farností obou diecézí.

Druhou část výstavního projektu, kdy se JAKO HOST představí Arcidiecézní muzeum Olomouc v Litoměřicích, slavnostně otevřeme pro návštěvníky 11. prosince letošního roku.

Diecézní muzeum v Litoměřicích, jako předchůdce Galerie a muzea litoměřické diecéze, náleží svým založením v roce 1885 mezi nejstarší instituce svého druhu v Rakousko-uherské monarchii. Za jeho zřízením stál profesor církevních dějin a církevního práva na místním kněžském učilišti, pozdější diecézní i okresní konzervátor, katolický duchovní Vinzenz Luksch. Jeho cílem přitom nebyla primárně prezentace, ale vytvoření důstojného prostoru pro uchování uměleckých předmětů, které už v kostelích neplnily svou funkci a jimž hrozila zkáza. V duchu dobové filozofie ovšem muzeum sloužilo také ke vzdělávání, podílelo se na celostátních výstavách a působilo osvětově i na poli ochrany památek. Osud instituce zpečetila druhá světová válka, kdy došlo k předání sbírek německé správě města. Činnost diecézního muzea však nebyla pochopitelně obnovena ani po válce; sbírky zůstaly částečně v depozitářích Oblastního muzea v Litoměřicích a částečně byly zapůjčeny do Krajské, nyní Severočeské galerie výtvarného umění v Litoměřicích. Teprve po listopadu 1989 mohlo dojít k navázání na myšlenku někdejšího diecézního muzea. Stalo se tak v den svatého Václava, 28. září roku 1995, kdy byla v nově zrekonstruovaném, pozdně gotickém domě č. p. 24 na litoměřickém náměstí slavnostně otevřena první stálá expozice nově zřízené Galerie a muzea litoměřické diecéze. Ty dnes rozvíjí svou činnost v úzké spolupráci s Litoměřickým biskupstvím pod správou Severočeské galerie výtvarného umění v Litoměřicích. Jejich stálá expozice představuje výběr těch nejcennějších děl malířství, sochařství a uměleckých řemesel ze sbírek litoměřických biskupů a proboštů kapituly společně s vybranými díly z majetku jednotlivých farností diecéze. Tato umělecká díla jsou zde uchovávána jako jedinečné svědectví duchovní paměti severočeského regionu, neboť chrámy, pro které byla vytvořena, buď zanikly v souvislosti s důlní těžbou, nebo byly po roce 1989 těžce postiženy trestnou činností. Přes tento tragický příběh dokládají obrovské umělecké a duchovní bohatství severočeského regionu. Ten již od vrcholného středověku patřil mezi klíčové oblasti Českého království, kde působily významné církevní instituce v čele s kapitulou sv. Štěpána v Litoměřicích a pozdějším Biskupstvím litoměřickým.

Výstava, kterou se JAKO HOST představuje současná litoměřická diecézní galerie a muzeum v Olomouci, přináší pestrý výběr uměleckých děl z období 12. až 19. století, typických a charakteristických pro severní Čechy. Mezi vybranými exponáty nechybí příklad románského monumentálního sochařství, hlava apoštola ze Žitenic, práce první specializované sochařské dílny na našem území (kolem roku 1170). Z bohatého fondu gotického sochařství jsou představeny např. Madona z Kopist (kolem roku 1380) či expresivní korpus Ukřižovaného Krista z Kadaně (kolem roku 1516), dokládající nejen vysokou kvalitu řezbářských dílen v Kadani v závěru středověku, ale především zvláštní formy pozdně středověké zbožnosti. Ze sbírek litoměřických biskupů náleží k výjimečným exponátům desky z oltáře se sv. Olafem (1512–1515) z kolínské dílny Bartholomäa Bruyna či olejomalba Klanění pastýřů od nizozemského mistra Jana Steena (kolem roku 1653). Umělecké dědictví kapituly sv. Štěpána v Litoměřicích zastupuje například Madona s náhrdelníkem od následovníka Lucase Cranacha staršího (konec 16. století) nebo socha Piety ze třetí čtvrtiny 15. století.

Umění 17. a 18. století reprezentují díla těch nejvýznamnějších umělců českého baroka, Karla Škréty, Petra Brandla, Antona Kerna, Matyáše Bernarda Brauna nebo Ferdinanda Maxmiliána Brokofa. Už pouhý výčet těchto jmen dokládá kulturní rozhled a vysokou úroveň objednavatelského prostředí duchovních litoměřické diecéze. Samostatný prostor je věnován prezentaci výběru významných zlatnických památek, nechybí velká monstrance z Ústí nad Labem (kolem 1480–1520) nebo výjimečný filigránový kalich s českými granáty od významného pražského zlatníka Marka Hrbka (1666). Členění výstavy reflektuje původ artefaktů ve sbírkách litoměřických biskupů a proboštů, stejně jako jejich provenienci v Litoměřické diecézi.

Reciproční výstavní projekt Muzea umění Olomouc a Severočeské galerie výtvarného umění v Litoměřicích je založen na osvědčené kolegiální a odborné spolupráci těchto výstavních institucí a především na víře ve smysluplnost prezentace duchovní a kulturní paměti našich předků, která návštěvníkům nabízí nejen silný umělecký zážitek, ale zprostředkovává navázání na duchovní tradice a jistoty, tolik potřebné v dnešní neklidné době.

Výstavu doprovází také obsáhlý katalog:

Galerie a muzeum litoměřické diecéze JAKO HOST Arcidiecézního muzea Olomouc

Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích / North Bohemian Gallery of Fine Art in Litoměřice Muzeum umění Olomouc / Olomouc Museum of Art ve spolupráci s Biskupstvím litoměřickým / in cooperation with Litoměřice Bishopric Galerie a muzeum litoměřické diecéze JAKO HOST Arcidiecézního muzea Olomouc Litoměřice Diocese Gallery and Museum VISITING Olomouc Archdiocesan Museum Arcidiecézní muzeum Olomouc, Galerie Záštitu nad výstavou převzali / The exhibition is held under the auspices of J.

Galerie a muzeum litoměřické diecéze JAKO HOST Arcidiecézního muzea Olomouc
koncepce | Michaela Ottová, Helena Zápalková

kurátor | Helena Zápalková
odborná spolupráce | Alena Beránková, Lada Hlaváčková, Jan Štíbr, Ľubomír Turčan
překlad | Adrian Dean, Adéla Horáková
restaurování a příprava exponátů | David Hrabálek, Hana Kostková, Dominika Machačová, Dalibor Sedlák, Ondřej Žák
administrativní a technická podpora | Martin Fišr, Radek Látal
architektonické řešení | Tomáš Lampar
instalace | Vlastimil Sedláček, Filip Šindelář, Ondřej Žák
grafický design | Vladimír Vaca
edukační programy | Hana Lamatová, Marek Šobáň
propagace | Tomáš Kasal, Lukáš Horák
exponáty zápůjčili | Biskupství litoměřické, Římskokatolická farnost Boseň, Římskokatolická farnost Děčín IV – Podmokly, Římskokatolická farnost Chrastava, Římskokatolická farnost – děkanství Kadaň, Římskokatolická farnost Křešice, Římskokatolická farnost Kryry, Římskokatolická farnost Liběšice, Římskokatolická farnost – děkanství Litvínov, Římskokatolická farnost – děkanství Litoměřice, Římskokatolická farnost Mikulášovice, Římskokatolická farnost Mikulov, Římskokatolická farnost Mimoň, Římskokatolická farnost – arciděkanství Šluknov, Římskokatolická farnost Třebenice, Římskokatolická farnost – arciděkanství Ústí n. Labem, Římskokatolická farnost – děkanství Úštěk, Římskokatolická farnost – děkanství Varnsdorf, Římskokatolická farnost Žitenice, Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích

Fotogalerie
Anděl z Úštěka

Matyáš Bernard Braun a dílna Praha, před rokem 1720

Klanění pastýřů

Jan Steen (1625/1626 Leiden – 1679 Leiden) Haag, kolem roku 1653

Poslední večeře z Třebenic

Mistr Freiberských apoštolů – okruh Krušnohoří – Freiberg (?), kolem roku 1520

Madona s náhrdelníkem

Lucas Cranach starší – následovník Sasko, konec 16. století 

Desky oltáře se sv. Olafem norským:  Hostina v domě Šimonově

Bartholomäus Bruyn a dílna Kolín nad Rýnem, 1512–1515  

Sv. Tomáš Akvinský opásáván cingulem cudnosti

Petr Brandl Doksany nebo Litoměřice, 1704 

Bohosudovská pieta nesená dvěma andílky

Anton Kern Praha, 1737

Ciborium z rezidence litoměřických biskupů

Georg Reischle (činný 1652–1700) Augsburg, 1666 

Hlava evangelisty – sv. Jana (?) ze Žitenic

Praha, kolem roku 1170 

Monstrance z Ústí nad Labem

Severní Čechy, kolem 1480–1520 


Dnešní otevírací doba

Arcidiecézní muzeum Olomouc 10.00-18.00
Muzeum moderního umění 10.00-18.00
Arcidiecézní muzeum Kroměříž 8.30 - 18.00

Úterý | 5. 12. 2023

Dnes je otevřeno


Pokladna otevřená út–ne 10-18 hodin, Rezervace na pokladna@muo.cz
telefon: 585 514 241

9 Otevřených výstav

Přihlásit se k odběru novinek

 
© MUZEUM UMĚNÍ OLOMOUC 2022 Nastavení Cookies