Za chrám, město a vlast

DOPROVODNÝ PROGRAM

GALERIJNÍ ANIMACE
17. 10. 2019 – 5. 1. 2020 | ARCIDIECÉZNÍ MUZEUM OLOMOUC| GALERIE | 20 Kč osoba (pedagogický doprovod zdarma)
Lektorky: Lenka Trantírková | trantirkova@muo.cz; Hana Lamatová | lamatova@muo.cz

Karel a zářící kámen | animační program pro poslední dva ročníky MŠ a 1. ročník ZŠ

Nejen, že se děti během programu seznámí s osobností biskupa Karla ze 17. století, ale pomocí výtvarných a dramatických etud proniknou i do obsahu vybraných děl, která tento významný sběratel a mecenáš umění za svůj život nashromáždil.
Program vychází ze vzdělávacích oblastí Dítě a společnost, Dítě a svět (RVP PV), Umění a kultura (RVP ZV) a podporuje rozvoj kompetence k učení, komunikativní. Délka programu: 60 mintu

Není agent jako agent | animační program pro 2. až 5. ročník ZŠ

Biskup Karel nashromáždil za svůj život mnoho významných děl a vysloužil si označení mecenáš umění. S výběrem mu pomáhali agenti, kteří pobývali v různých evropských kulturních centrech 17. století a fungovali jako jeho umělečtí a obchodní poradci. Žáci se během programu seznámí s prací agenta a nahlédnou tak do zákulisí sběratelské činnosti a celkově do pojímání hodnoty uměleckého díla.
Program vychází ze vzdělávacích oblastí RVP ZV Člověk a společnost, Umění a kultura s důrazem na rozvoj kompetence k řešení problému, komunikativní, sociální a personální. Délka programu: 90 minut

Soukromé vs. veřejné zájmy | animační program pro 2. st. ZŠ a SŠ

Význačný mecenáš umění, biskup Karel II. z Lichtensteinu-Castelcorna shromažďoval obrazovou sbírku, která má dnes celoevropský význam a nesmírnou hodnotu. Rozlišit, nakolik byly nákupy honosných předmětů motivovány touhou je vlastnit a obklopovat se tak luxusem nebo nakolik šlo o strategii k upevnění reprezentační role ve společnosti 17. století, již dnes není možné. Tato polemika se však stane hlavním tématem animačního programu. Za jakých okolností je člověk schopen nadřadit veřejný zájem nad své privátní zájmy a osobní prospěch? Jaká je motivace člověka takovou významnou funkci přijmout, když ví, že ji následně musí přinést jisté oběti?
Program vychází ze vzdělávacích oblastí RVP ZV a RVP G Člověk a společnost, Umění a kultura s důrazem na rozvoj kompetence k řešení problému, komunikativní, sociální a personální. Dotkne se i průřezového tématu: Osobnostní a sociální výchova. Délka programu: 90 minut

PROSTOR PRO DALŠÍ SMYSLY
Na výstavě mezi uměleckými díly naleznete specifická místa, která zaměstnají i jiné smysly než je zrak.

Smyslové čtyřstěny
Arcidiecézní muzeum Olomouc | Galerie

Karel II. z Liechtensteinu-Castelcorna užíval zářící kámen jako svůj osobní symbol. Na výstavě naleznete podobný motiv – čtyřstěn, který vás na místě vedle obrazů bude lákat vůní, odpovídající námětu uměleckého díla, a tak rozšíří vaše smyslové vnímání o další podněty.

SMYSLOVÉ KAPLE
Arcidiecézní muzeum Olomouc | Galerie a salón v 1. patře

Umělecké dílo otevírá imaginární prostor, do něhož člověk může vstoupit, v němž může dýchat, pohybovat se a stýkat se s novými věcmi. Pro takové putování je ovšem nutné vynaložit úsilí, které je pro dnešní lidi velmi složité, protože ztratili schopnost se ztišit, usebrat, otevřít, hledět a přijímat v sobě podstatu věcí. Vstupte tedy do prostoru smyslových kaplí a rozjímejte, aby se vám zpřístupnil svět uměleckého díla!

Karlův zářící kámen | Interaktivní pracovní list pro děti
Arcidiecézní muzeum Olomouc | Galerie | Arcidiecézní muzeum Kroměříž | Obrazárna | Schönfeldův sál

Interaktivní pracovní listy provedou malé návštěvníky po výstavě a představí jim vybraná umělecká díla. Děti z muzea nebudou odcházet jen obohaceny novými vědomostmi, ale odnesou si i magický předmět. Po správném vyplnění všech úkolů a složení pracovního listu do požadovaného tvaru si vytvoří osobní symbol Karla II. z Liechtensteinu-Castelcorna v podobě čtyřstěnu.

KOMENTOVANÉ PROHLÍDKY

Čt | 24. 10. | 16.00 | Arcidiecézní muzeum Olomouc | VSTUP DO MUZEA 100 / 50 Kč
Čt | 12. 12. | 
16.00 | Arcidiecézní muzeum Olomouc | VSTUP DO MUZEA 100 / 50 Kč

Rozšířenou výstavou o biskupovi Karli z Lichtensteinu-Castelcorna vás provede osoba nejpovolanější, autor výstavy Miroslav Kindl.

 


Dnešní otevírací doba

Arcidiecézní muzeum Olomouc zavřeno
Muzeum moderního umění zavřeno
Arcidiecézní muzeum Kroměříž zavřeno

Pondělí | 29. 5. 2023

Dnes je zavřeno


Pokladna otevřená út–ne 10-18 hodin, Rezervace na pokladna@muo.cz
telefon: 585 514 241

10 Otevřených výstav

Přihlásit se k odběru novinek

 
© MUZEUM UMĚNÍ OLOMOUC 2022 Nastavení Cookies