Doprovodný program k výstavě Křížová cesta z Orlice | Restaurování 2010–2018

Doprovodný program

KOMENTOVANÉ PROHLÍDKY

út 5. 3. | 17.00 hodin | Arcidiecézní muzeum Olomouc | Galerie
Komentovaná prohlídka výstavy s restaurátory Šárkou a Petrem Bergrovými.

čt 25. 4. | 17.00 hodin | Arcidiecézní muzeum Olomouc | Galerie
Komentovaná prohlídka výstavy s kurátorkou Helenou Zápalkovou.

Rezervace nutná: 585 514 190

PŘEDNÁŠKY

čt 28. 2. | 17.00 hodin | Arcidiecézní muzeum Olomouc | Mozarteum | VSTUP ZDARMA
Kristova cesta na Golgotu. Geneze a ikonografie křížových cest
Kristovy pašije, jeho umučení a zmrtvýchvstání představují základní mystérium křesťanské víry. Jejich zobrazení ve výtvarném umění se od středověku stává prostředkem k navázání niterného vztahu věřících s trpícím Kristem. Již v 15. století se samotná Kristova cesta na Golgotu začíná pod vlivem františkánského řádu vyčleňovat z širšího rámce pašijových událostí. Přednáška připomene předpoklady vzniku křížových cest, historický, typologický i ikonografický vývoj jejich zobrazování od středověku do baroka.

Přednášející: Helena Zápalková, kurátorka a autorka výstavy

út | 20. 3. | 17.00 hodin | Arcidiecézní muzeum Olomouc | Mozarteum | VSTUP ZDARMA
Malíř Johann Wenzel Bergl
Johann Wenzel Bergl (1719–1789) náleží k jedněm z nejoceňovanějších malířů středoevropského baroka 18. století. O kvalitách umělce přesvědčivě vypovídají objednavatelé jeho prací. K těm nejvýznamnějším náležel císařský dvůr ve Vídni a dolnorakouské kláštery benediktinů a cisterciáků. Pracoval rovněž v Horních a Dolních Uhrách, na Moravě a v rodných východních Čechách. Zde jej proslavila především trojice obrazových souborů na téma Křížové cesty.
Přednášející: Petr Arijčuk, spoluautor výstavy

čt 4. 4. | 17.00 hodin | Arcidiecézní muzeum Olomouc | Mozarteum | VSTUP ZDARMA
Živá tradice. Křížové cesty | J. W Bergla v kontextu uměleckohistorické geneze námětu
Textový záznam modlitby a meditace nad utrpením Ježíše Krista zformovaly specifickou vizualitu čtrnácti navazujících obrazů zastavení křížové cesty jako nositelů kulturního a duchovního významu. Během přednášky se zaměříme na představení uměleckohistorického vývoje křížové cesty až do současnosti a interpretaci vybraných příkladů, abychom mohli více docenit význam Berglova orlického souboru.
Lektorka: Hana Lamatová | 585 514 174 | lamatova@muo.cz

ZÁJEZD
so 23. 3. | celý den | Arcidiecézní muzeum Olomouc a Vraclav a Opočno a Dvůr Králové nad Labem | VSTUPNÉ 450 Kč

Berglovy křížové cesty ve východních Čechách
Výlet představí především dvě realizace křížových cest J. W. Bergla. Navštívíme Opočno a Dvůr Králové nad Labem. Na trase zavítáme rovněž do kostela ve Vraclavi u Vysokého Mýta, kde je deponován soubor dřevořezeb Křížové cesty z Dolní Hedče. Prohlédneme si jej jako méně známého zástupce východočeských barokních křížových cest, který je dost možná jemným předivem spojen s orlickou cestou skrze poutní místo Hory Matky Boží v Králíkách.
Rezervace nutná: 585 514 174 | lamatova@muo.cz


Dnešní otevírací doba

Arcidiecézní muzeum Olomouc zavřeno
Muzeum moderního umění zavřeno
Arcidiecézní muzeum Kroměříž zavřeno

Pondělí | 20. 3. 2023

Dnes je zavřeno


Pokladna otevřená út–ne 10-18 hodin, Rezervace na pokladna@muo.cz
telefon: 585 514 241

6 Otevřených výstav

Přihlásit se k odběru novinek

 
© MUZEUM UMĚNÍ OLOMOUC 2022 Nastavení Cookies