Doprovodný program k výstavě Bydlet spolu | České kolektivní domy

DOPROVODNÝ PROGRAM |Bydlet spolu | České kolektivní domy

KOMENTOVANÉ PROHLÍDKY 

29. listopadu | 16:30| Komentovaná prohlídka výstavy s Lenkou Kužvartovou

24. ledna | 16:30 | Komentovaná prohlídka výstavy s Hubertem Guzikem

14. února | 16: 30 | Komentovaná prohlídka výstavy s Hubertem Guzikem

 

PROGRAM PRO SENIORY 

Pod jednou střechou

út| 5. 12. | 11.00 hodin | MMU – SALON, KABINET | VSTUP VOLNÝ

Komentovaná prohlídka výstavy Bydlet spolu / České kolektivní domy pro seniory

Dnes jsme zvyklí na individuální rodinné domácnosti, které nás chrání před cizími a kde platí naše pravidla. Nicméně stejně jako v průběhu celého dvacátého století se i v posledních letech objevuje názor, že uzavírání se do čtyř stěn vymezujících prostor naší suverenity nás spíše omezuje, než osvobozuje. Kolektivní bydlení mělo jednotlivce či rodinu integrovat do většího společenského celku přinést úsporu času a prostředků vynakládaných na vedení domácnosti. Zkrácená komentovaná prohlídka pro seniory přiblíží základní principy bydlení v tak zvaných kolektivních domech. Program je alternativou k oficiální komentované prohlídce spojené a tvůrčími aktivitami.

Program je alternativou k oficiální komentované prohlídce. 

 

Lektor: David Hrbek | 585 514 213 | hrbek@muo.cz 

 

LEKTORSKÉ PROGRAMY 

Malí architekti

20. 11. 2017 – 16. 2. 2018 

ANIMAČNÍ PROGRAM PRO 1. ST. ZŠ

Výstava Bydlet spolu| České kolektivní domy

Jak vypadá náš domov a jak dobře ho známe? Jak pracuje architekt či projektant? Co znamená dispozice bytu? Během galerijní animace se žáci naučí pracovat s redukovaným architektonickým plánem a seznámí se s novými pojmy, které se vážou k fenoménu bydlení. Vytvoří společný dům pro celou svou třídu, ve kterém nastaví a prodiskutují pravidla vzájemného soužití. Galerijní animace navazuje na rámcově vzdělávací program – Člověk a jeho svět, rozvíjí klíčové kompetence k řešení problémů, komunikativní a sociální.

Délka programu: 90 minut.

Lektorky: Michaela Soukupová | 585 514 299 | soukupova@olmuart.cz; Hana Lamatová | 585 514 174 | lamatova@olmuart.cz

 

Architektem na zkoušku

20. 11. 2017 – 16. 2. 2018 

ANIMAČNÍ PROGRAM PRO 2. ST. ZŠ a SŠ

Výstava Bydlet spolu| České kolektivní domy

Jak architektura formuje svět, ve kterém žijeme? Studenti si vyzkouší modelovou práci architekta ve velkém i menším měřítku a budou se zamýšlet nad otázkami sdílení a vzájemné kooperace. Proč je sdílení výhodné a jaké sociální dovednosti a pravidla jsou ke sdílení potřeba? V prostoru výstavy se žáci mimo jiné dozvědí, co je to cohousing, a že myšlenka společného bydlení sahá hluboko do minulosti. Galerijní animace navazuje na rámcově vzdělávací program – Člověk a jeho svět, rozvíjí klíčové kompetence k řešení problémů, komunikativní, sociální a občanské.

Délka programu: 90 minut.

Lektorky: Michaela Soukupová | 585 514 299 | soukupova@olmuart.cz; Hana Lamatová | 585 514 174 | lamatova@olmuart.cz

 

WORKSHOP

Mlčenliví společníci do každého domu

so | 10. 2. 2018 | 14.00 hodin | VSTUP VOLNÝ

Workshop k výstavě Bydlet spolu| České kolektivní domy 

 Rodinná výtvarná dílna se tentokrát zaměří na tiché společníky v každé domácnosti. Věnovat se totiž budeme květinám. Nebude vás ovšem čekat zahradnický kurz, ale dílna domácího dekoru z recyklovaného materiálu v retro duchu. Přijďte si vyrobit květináč a k němu pasující závěs ze starého papíru a trička, do něhož zasadíte květinu (buď darovanou od lektorek edukačního oddělení, nebo vlastní vámi přinesenou). 

Délka programu: 90 minut.

 

Kapacita omezená! Rezervace, informace: Hana Lamatová | 585 514 174 | lamatova@olmuart.cz

 

DIVADLO ARCHITEKTURY

Kolektivní bydlení – mrtvá vize?

čt | 30. 11. | 18.00 hodin | DIVADLO HUDBY | VSTUP VOLNÝ 

doprovodný program k výstavě Bydlet spolu / České kolektivní domy

Jak to bylo s olomouckým „hotelákem“? Historickou sondu do problematiky kolektivního bydlení v Olomouci a v Čechách doplníme zahraničními příklady. Chybět nebudou ani současné experimenty na toto téma. Říkají vám něco pojmy coops, cohausing či Baugruppe? 

Diskusní večer s promítáním dokumentárních filmů pořádá Muzeum umění Olomouc ve spolupráci se spolkem Za krásnou Olomouc a festivalem Academia film Olomouc.

 


Dnešní otevírací doba

Arcidiecézní muzeum Olomouc zavřeno
Muzeum moderního umění zavřeno
Arcidiecézní muzeum Kroměříž zavřeno

Pondělí | 4. 12. 2023

Dnes je zavřeno


Pokladna otevřená út–ne 10-18 hodin, Rezervace na pokladna@muo.cz
telefon: 585 514 241

9 Otevřených výstav

Přihlásit se k odběru novinek

 
© MUZEUM UMĚNÍ OLOMOUC 2022 Nastavení Cookies