Zámecká knihovna

Kroměřížská arcibiskupská zámecká knihovna patří k největším a nejvýznamnějším historickým fondům v České republice. Obsahuje čtyři knihovny, z nichž nejstarší tzv. Stará knihovna byla založena biskupem Karlem z Lichtensteinu-Castelkorna (1664–1695; zakládací listina ze dne 14. května 1694). Knihovna měla (kromě teologie) od počátku obsahovat také veškeré dostupné vědění světa a současně měla sloužit jako inspirační zdroj jak pro duchovní aktivity, tak i pro rozsáhlé umělecké a stavební podniky svých mecenášů z řad olomouckých biskupů a arcibiskupů. Od počátku byla budována jako centrální knihovna olomouckého biskupství. Knihovna zahrnuje i tzv. Libri prohibiti, tedy zakázané knihy, které byly uloženy ve zvláštním oddělení bez přístupu světla. Druhou nejstarší knihovnou je tzv. Nová knihovna, která se nachází v místě bývalé manské registratury. Po zániku manského systému v roce 1869 zde zřídil arcibiskup Bedřich z Fürstenbergu (1853–1892) další knihovnu, která dostala název Nová. Jejím základem se stala knihovna významného vatikánského knihovníka a archiváře Augustina Theinera (1804–1874), od kterého ji Fürstenberg koupil. Zbývající dvě knihovny, Lesní a Trezorová, byly vybudovány ve 20. století. Lesní knihovna obsahuje rovněž knihovnu lesní správy, odtud její název. Knihovna má různorodý obsah – duplikáty, nesvázané knihy a některé konfiskované knihy po roce 1948. Nejmladší knihovnou je Trezorová. Její zřízení bylo odsouhlaseno olomouckým arcibiskupem Karlem Matochou (1948–1961) dne 9. července 1948, ovšem k dodání knižních regálů došlo zřejmě později. Původně byla v této místnosti zámku uložena v trezorech numizmatická sbírka, odtud její označení. Obsahuje různorodý fond, který se zde dostal v roce 1948 a později. Knižní fond čítá přibližně 61.000 inventárních jednotek, 436 rukopisů a 172 prvotisků – inkunábulí.

Cyril Měsíc

Kontakty:
Bc. Cyril Měsíc
kurátor a správce zámecké knihovny
mesic@muo.cz
tel.: 573 332 679

Mgr. Miroslav Myšák
kurátor zámecké knihovny
mysak@muo.cz
tel.: 573 331 772

Mgr. Miroslav Kindl
kurátor zámecké knihovny
kindl@muo.cz
tel.: 573 334 327

Fotogalerie
Biblia sacra (Bible svatá, zv. Burgundská)

Severní Francie, 2. čtvrtina 13. století

Misál olomoucký

kolem 1380

Duchek z Mníšku

Duchkova bible, (Praha), 1433


Dnešní otevírací doba

Arcidiecézní muzeum Olomouc zavřeno
Muzeum moderního umění zavřeno
Arcidiecézní muzeum Kroměříž zavřeno

Pátek | 22. 1. 2021

Dnes je zavřeno


Pokladna otevřená út–ne 10-18 hodin, Rezervace na pokladna@olmuart.cz
telefon: 585 514 241

8 Otevřených výstav

Přihlásit se k odběru novinek

 
© MUZEUM UMĚNÍ OLOMOUC 2016