Kresby starých mistrů ze sbírek Arcibiskupství olomouckého

Pouhými 67 zachovanými listy s kresbami představuje sbírka staré kresby početně nejmenší soubor ze všech sbírkových fondů kroměřížského zámku. Díky však své definitivní uzavřenosti, historické a majetkové kontinuitě a výtvarné kvalitě je pokládána za výjimečný soubor zcela rovnocenný obrazové kolekci. Do dnešních dnů se zachoval jen fragment někdejší bohaté sbírky. První přírůstky se pojí se jménem biskupa Karla z Lichtensteinu-Castelkorna (1664–1695), který v roce 1673 nakoupil umělecká díla od bratrů Franze a Bernarda von Imstenraed, obchodníků s uměním z Kolína nad Rýnem. V položkách Nákupního seznamu se kromě několika volných kreseb objevuje také šest alb s pracemi italských malířů. Část imstenraedovského obrazového kabinetu pocházela ze sbírek popraveného anglického krále Karla I. (1625–1649) a hraběte Thomase Howarda z Arundelu (1585–1646). Zcela převažuje italská kresba z 16. a první poloviny 17. století. V kroměřížské kolekci se můžeme setkat téměř se všemi tehdejšími důležitými centry italského výtvarného dění: Florencií, Bolognou, Sienou, Milánem, Janovem, Římem či Benátkami. Nedílnou součástí sbírky je soubor dobových kopií. Značnou hodnotu vykazují zejména kopie dnes již zničených malířských děl (např. tři listy s detaily výzdoby římského Palazzo Milesi od Polidora da Caravaggio). Severská, zaalpská kresba tvoří z celkového rozsahu sbírky přibližně desetinu. Z hlediska tematického se jedná výlučně o figurální motivy, z hlediska pracovního postupu jsou zastoupeny všechny typy kresby – od zběžných náčrtků (pensiero, primo pensiero) a studií (studio, schizzo) až po definitivní kresbu (disegno). Papír, na němž jsou kresby realizovány, nese často vodoznak, který nám pomáhá díla zařadit jak časově, tak provenienčně.

Martina Miláčková

Kontakt:

Mgr. Jana Macháčková
kurátorka sbírky kresby starých mistrů MUO, AMK | vedoucí kurátorka expozice AMK
machackova@muo.cz
tel:  573 331 765 M: 778 485 287

MgA. Jiří Miláček
správce depozitáře AMK
milacek@muo.cz
tel.:  573 334 327

Fotogalerie
Giulio Pippi, zv. Giulio Romano (1499 Řím – 1546 Mantova)

Jupiter a Juno, 1531–1532

(Martin Schongauer – následovník) (kolem 1430 Colmar – 1491 Breisach)

Studie muže s plnovousem a dobovou čepicí, kolem 1500

 

Giovanni Bellini, zv. Giambellino (kolem 1430 Benátky – 1516 Benátky)

Studie dvou mužských figur, 1507–1510


Dnešní otevírací doba

Arcidiecézní muzeum Olomouc zavřeno
Muzeum moderního umění zavřeno
Arcidiecézní muzeum Kroměříž zavřeno

Pátek | 22. 1. 2021

Dnes je zavřeno


Pokladna otevřená út–ne 10-18 hodin, Rezervace na pokladna@olmuart.cz
telefon: 585 514 241

8 Otevřených výstav

Přihlásit se k odběru novinek

 
© MUZEUM UMĚNÍ OLOMOUC 2016