Následujte nás


Přihlásit se k odběru novinek

 

Edice Olomoučtí fotografové vám představí Karla Kašpaříka

Karel Kašpařík (1899–1968)Výrazná postava avantgardní fotografické scény a všestranný fotograf, který dokázal do své tvorby prolnout tehdejší dobové tendence od abstrakce přes konstruktivismus, surrealismus a glamour až po sociální fotografii.

Nejzásadnější Kašpaříkovy fotografie vznikly v průběhu třicátých let. Podílel se také na výstavách avantgardních fotografií v Olomouci. Po druhé světové válce už se fotografováním zabýval jen sporadicky. Jeho fotografické dílo bylo prakticky zapomenuto a jeho značná část, včetně erotických fotografií a divadelních snímků, je dnes nezvěstná.

Byl součástí Klubu fotografů amatérů v Olomouci a tzv. fotoskupiny tří (1935). Manifestem s níž se přihlásili k novým a progresivním postupům ve fotografii. Zdůrazňovali experimentální přístup a příklon k výtvarně originální fotografii.

Má osobní zkušenost z první světové války. Byl členem KSČ od roku 1924, po okupaci Československa se zapojil do protinacistického odboje. Zatklo jej gestapo a v letech 1943–1945 byl vězněn v německém koncentračním táboře Flossenbürg. Po válce se aktivně zapojil do procesu přebírání moci komunisty v Československu, později však u něj došlo k vystřízlivění, v politice přestal být aktivní a stáhl se do ústraní.

AKTUALITA | 28. 1. 2022

„Proč?“ To je název diagonálně komponované portrétní fotografie mladé ženy s uhrančivým a svůdným pohledem zároveň, která se stala jedním z ikonických děl české meziválečné fotografie. Dostala se na obálky katalogů a do popředí výstav v New Yorku, Washingtonu či Barceloně. Jejím autorem je Karel Kašpařík. Výrazný fotograf meziválečné avantgardy úzce spjatý s Dolany u Olomouce. Knižní monografie přibližující jeho tvorbu je třetím dílem z edice Olomoučtí fotografové, na které spolupracují Muzeum umění Olomouc (MUO) a Vydavatelství Univerzity Palackého (VUP).

Třicátá léta 20. století byla plná prvorepublikové kavárenské elegance ve městech, lopotné zemědělské práce na vesnicích a postupného objevování a posouvání uměleckých a společenských hranic, ať už v oblasti lehké erotiky či avantgardních směrů. To vše se kontrastně, a zároveň jaksi symbioticky prolíná na snímcích Karla Kašpaříka, fotografa s nezaměnitelným rukopisem i pohnutým životem. Zažil boje na italské frontě za první světové války, prožil osobní opojení i vystřízlivění z komunistické myšlenky a jako člen protinacistického odboje byl pronásledován gestapem a vězněn v koncentračním táboře.

„Karel Kašpařík patřil k nejvšestrannějším a nejoriginálnějším představitelům české meziválečné fotografie. Dokázal do své tvorby prolnout tehdejší dobové tendence od abstrakce přes konstruktivismus, surrealismus a glamour až po sociální fotografii. V kontextu české dokumentární fotografie nemá jeho tvorba srovnání,“ říká Štěpánka Bieleszová, kurátorka MUO a současně editorka celé edice Olomoučtí fotografové.

Karel Kašpařík sázel na velké detaily, dynamické diagonální kompozice či focení z ptačí a žabí perspektivy. Hledal symbolické významy, nečekané harmonie a rytmy v detailech, tvarech a liniích kolem nás, používal dvojexpozice. V knižním výběru jeho fotografií čtenáři najdou kontrast městského a vesnického živlu, atmosféru meziválečné Itálie a Francie či nablýskaný svět motorek. Měl také blízko k divadlu a divadelní fotografii. I proto jeho objektivu „neunikla“ v té době v Olomouci působící herecká femme fatale Nataša Gollová.

Věnoval se rovněž sociální fotografii a zachycoval aspekty vesnického života v Dolanech u Olomouce, kde žil od dětství až do smrti. Podařilo se mu přiblížit atmosféru náboženských slavností, lidí při práci na poli, zvěčnil portréty tuláků, invalidů, dětí i starců.

„Smyslem celé edice Olomoučtí fotografové je mimo jiné připomenout a znovuobjevit mezinárodní význam olomouckých fotografů a šířit jejich slávu u nás i za hranicemi. V případě Karla Kašpaříka se to povedlo hned dvojnásob. Jeho téměř zapomenutá tvorba, kterou svého času obdivovali i v New Yorku, je pro mě osobně jedním z největších uměleckých objevů poslední doby,“ dodává Aleš Prstek, ředitel Vydavatelství UP.

Kniha fotografií Karla Kašpaříka vychází v rámci dvojjazyčné edice Olomoučtí fotografové a je dostupná na e-shopu Vydavatelství UP. Dosud v edici vyšly knihy fotografií mistra ženského portrétu a aktu Miloslava Stibora či snímky Petra Zatloukala zachycující životy, kratochvíle a touhy lidí v normalizačním bezčasí.

Edici finančně podpořili Ministerstvo kultury ČR, Statutární město Olomouc, Olomoucký kraj a Institut tvůrčí fotografie FPF SU v Opavě. Další podrobnosti najdete na stránkách photographers.upol.cz.

Fotogalerie
Karel Kašpařík
Karel Kašpařík
Karel Kašpařík
Karel Kašpařík
Karel Kašpařík
Ke stažení

Dnešní otevírací doba

Arcidiecézní muzeum Olomouc zavřeno
Muzeum moderního umění zavřeno
Arcidiecézní muzeum Kroměříž zavřeno

Pondělí | 28. 11. 2022

Dnes je zavřeno


Pokladna otevřená út–ne 10-18 hodin, Rezervace na pokladna@muo.cz
telefon: 585 514 241

9 Otevřených výstav

Přihlásit se k odběru novinek

 
© MUZEUM UMĚNÍ OLOMOUC 2022 Nastavení Cookies