Středoevropské fórum Olomouc


Muzeum umění systematicky doplňuje sbírky pro projekt SEFO. Jedním z objektů pro chystanou expozici je TER-F2 světově proslulého maďarsko-francouzského umělce Victora Vasarelyho.  

Středoevropské forum Olomouc (SEFO) je státní výstavní a sbírkotvorná instituce založená Muzeem umění Olomouc v roce 2009. Pod jeho záštitou rozvíjí vlastní vědecko-výzkumnou, výstavní, publikační, akviziční, edukační a produkční činnost. Soustředí se na oblast výtvarného umění s přesahy do dalších oblastí kultury, médií a forem v širším regionu střední Evropy v období od konce 19. po 21. století. Jeho těžištěm je období totalit, přesahuje je však dějinně, imaginativně i mentálně.

Na projektu SEFO spolupracují vybraní zahraniční partneři s podporou státních, regionálních i městských kulturních a vzdělávacích institucí České republiky a soukromých subjektů. Obsahovou náplň SEFO tvoří profesionálové z oboru teorie a dějin umění, historie, politologie, sociologie, estetiky a obecné filozofie ve spolupráci se současnými umělci. Staví ji na tematických expozicích čerpajících ze sbírek Muzea umění Olomouc a z dlouhodobých zápůjček a zároveň ji doplňují o živé umělecké formy, čemuž přispívá funkční spojení s původním Divadlem hudby, integrace řady cílených doprovodných programů, vlastní publikační činnost. V tomto pojetí se muzeum stává fórem - otevřenou a flexibilní platformou určenou ke sdílení, vzdělávání, diskuzi, hře i kontemplaci. Svůj záměr SEFO koncentruje ve stálé expozici „Století relativity”, kterou nyní adaptuje pro nové výstavní prostory a podmiňuje dvojím leitmotivem - „Střední Evropa v Olomouci” a „Olomouc ve střední Evropě”.

V roce 2008 ministři kultury zemí V4 podepsali zakládací listinu SEFO a v roce 2019 vláda České republiky vyčlenila částku 593 milionů korun na stavbu nové budovy podle projektu architekta Jana Šépky. SEFO se tak stane první muzejní novostavbou na území České republiky (Československa) od roku 1938.

 


Dnešní otevírací doba

Arcidiecézní muzeum Olomouc 10:00–18:00
Muzeum moderního umění 10:00–18:00
Arcidiecézní muzeum Kroměříž zavřeno

Čtvrtek | 2. 4. 2020

Dnes je otevřeno


Pokladna otevřená út–ne 10-18 hodin, Rezervace na pokladna@olmuart.cz
telefon: 585 514 241

4 Otevřených výstav

Přihlásit se k odběru novinek

 
© MUZEUM UMĚNÍ OLOMOUC 2016