Můžete si koupit

Muzeum umění Olomouc 1951-2011. Od Tiziana po Warhola

Přejít do e-shopu

Století relativity

Stálá expozice výtvarného umění 20. století

Muzeum moderního umění | Mansarda, Obrazárna 

 

Cílem stálé expozice je představení toho nejlepšího ze širokého – často názorově a stylově protikladného – spektra klíčových nebo jinak důležitých děl umění 20. století, která jsou součástí bohaté sbírky Muzea umění Olomouc.

V Mansardě, která je věnována 1. polovině 20. století, je důraz položen především na ta malířská a sochařská díla, která postihují základní proudy a tendence v českém moderním umění sledovaného období. Expozice v úvodní části reflektuje dobu doznívání impresionismu a v kontrastu k nim představuje projevy symbolismu a dekadence ze začátku 20. století. Těžiště expozice pak spočívá v představení moderních směrů od expresionismu, kubismu a kuboexpresionismu až k civilismu nebo naopak exotismu 20. let. Závěr 20. let a 30. léta jsou věnovány abstraktním projevům a surrealismu. Poslední kapitolu pak tvoří díla reflektující v různých podobách dobu válečné apokalypsy. Specifickou kapitolu této části expozice pak představuje moderní krajinomalba, jejíž nejvýraznější díla rovněž (byť jiným jazykem) reflektují atmosféru doby, ve které vznikly.

Druhá část stálé expozice, která je umístěna v Obrazárně, je časově vymezená děním na výtvarné scéně nedlouho po skončení druhé světové války a pokračuje ukázkami nejvýznamnějších výtvarných tendencí druhé poloviny 20. století až do jeho závěru. Expozice začíná ukázkami tvorby významných solitérů 50. let či autorů, kteří navazovali na předválečnou avantgardu. Dále je pozornost věnována vzniku poválečné abstrakce, tedy dílům spjatým s různými podobami lyrické a strukturální abstrakce. Z mnoha protichůdných tendencí 60. let pak v expozici dominují ukázky širokého rozlivu lettrismu a neokonstruktivismu, s nimiž kontrastují malířská a sochařská díla tzv. nové figurace, české grotesky a pozdější existenciální figurace 70. a 80. let. Závěr expozice pak uzavírají konceptuální a postmoderní projevy, jejichž „blahé i neblahé vlivy“ zřetelně ovlivnily umění poslední dekády.

Specifikem této části expozice je pokus o vřazení českého umění do širšího, víceméně středoevropského kontextu. Diváci se tak vedle českých tvůrců seznámí s tvorbou exilových autorů a význačných umělců z Polska, Maďarska a Slovenska.

 Prohlédněte si Století relativity prostřednictvím Street View! ZDE

Fotogalerie
Plakát
Imre Bak

Postgeometrie, 1982, akryl, plátno, 120x160 cm

Jiří David

INRI, (1987), olej, plátno, 160x135 cm

František Foltýn

Atonalita a její prostup, 1929, olej, plátno, 100 cmx81 cm

Jan Knap

Bez názvu / Untitled, (1984), akryl, plátno, 190x170 cm

Jiří Kolář

Bez názvu (Motýli, Ingers), (1965/1985), antikoláž, fotoplátno, lepenka, 147x101,7 cm

Jiří Surůvka

Gilbert a George, 1999, počítačový airbrush, syntetické plátno, 142.5×100 cm

Toyen (Marie Čermínová)

Květena spánku, 1931, olej, plátno, 116x81 cm

Hugo Demartini

Prostorový objekt II., 1968, plech, 25x73x49 cm

Roman Franta

9.S.II., 1998, akryl, plátno, 130x180 cm

Václav Radimský

Na rybníku, (1903-1904), olej, plátno, 74x101 cm

Josef Mařatka

Opuštěná Ariadna, 1906, bronz, v. 30,5 cm, š. 25 cm

Bohumil Kubišta

Portrét Jana Zrzavého, 1912, olej, plátno, 96x79 cm

Kamil Lhoták

Dvě montgolfiéry, 1942, olej, plátno na lepence, 30x40 cm

Václav Špála

Krajina u Červené nad Vltavou, 1927, olej, plátno, 84,5x115 cm

Zdeněk Sýkora

Line č. 56 (Humberto), 1988, olej, plátno, 200x200 cm

Století relativity | Obrazárna
Století relativity | Obrazárna
Století relativity | Obrazárna
Století relativity | Obrazárna
Století relativity | Obrazárna
Století relativity | Obrazárna
Století relativity | Obrazárna
Století relativity | Obrazárna
Století relativity | Mansarda
Století relativity | Mansarda
Století relativity | Mansarda
Století relativity | Mansarda
Století relativity | Mansarda
Ke stažení

Dnešní otevírací doba

Arcidiecézní muzeum Olomouc 10:00–18:00
Muzeum moderního umění 10:00–18:00
Arcidiecézní muzeum Kroměříž 9:00–16:30

Středa | 24. 10. 2018

Dnes je otevřeno


Pokladna otevřená út–ne 10-18 hodin, Rezervace na pokladna@olmuart.cz
telefon: 585 514 241

10 Otevřených výstav

Přihlásit se k odběru novinek

 
© MUZEUM UMĚNÍ OLOMOUC 2016