Následujte nás


Přihlásit se k odběru novinek

 

TÝDEN S VASARELYM 

22. 6. – 29. 6. | MUZEUM UMĚNÍ OLOMOUC 

Informace:

Terezie Čermáková cermakova@muo.cz | 585 514 299

   David Hrbek
hrbek@muo.cz | 585 514 213 

Poslední červnový týden bude v Muzeu umění Olomouc patřit zakladateli op-artu Victoru Vasarelymu. Tento malíř, sochař, grafik patří mezi stěžejní umělecké osobnosti 20. století a  MUO vlastní největší sbírku jeho děl (tisky, obraz, tapisérie) u nás. V souvislosti s novou akvizicí, Vasarelyho velkoformátovou plastikou TER F2, bude připraven rozmanitý doprovodný program. Od pátku 22. června na vás čekají tematické přednášky, výtvarné workshopy, zážitkové animace pro dospělé i speciální programy pro školní skupiny.

TÝDEN S VASARELYM | Abeceda tvarů a barev
22. 6. – 29. 6. | MMU | GALERIE | animační program pro 1. st. ZŠ od 2. třídy

Inspirací zážitkového animačního programu se nám stane umělecká metoda Victora Vasarelyho unités plastiques, pomocí které tvořil svá díla s geometrickými tvary a přísně definovanou paletou barev. Možnosti této „plastické abecedy“ budeme objevovat prostřednictvím tvořivých a dramatických etud, žáci se seznámí s myšlenkou sériového umění a vyzkouší si napsat barevnou zprávu.

Program vychází ze vzdělávacích oblastí RVP ZV Umění a kultura, Jazyk a jazyková komunikace s důrazem na rozvoj kompetence k řešení problémů a komunikativní kompetence.

Délka programu: 60 minut
Lektorka: Terezie Čermáková | cermakova@muo.cz | 585 514 299

TÝDEN S VASARELYM | Vasarely (v) budoucnosti 
22. 6. – 29. 6. | MMU| GALERIE | digitální dílna pro 2. stupeň ZŠ

Žáci se během workshopu seznámí s monumentální plastiku TER F2 významného představitele op-artu Victora Vasarelyho. Samotným dílem se inspirují a v jeho duchu vytvoří pomocí svých smartphonů či zapůjčených muzejních tabletů vlastní návrhy soch, které si nakonec promítneme pomocí „hologramu“.

Program vychází ze vzdělávacích oblastí RVP ZV Informační a komunikační technologie a podporuje rozvoj kompetence k řešení problémů.

Délka programu: 60 minut.
Lektorka: Lenka Trantírková | 585 514 213| trantirkova@muo.cz 

TÝDEN S VASARELYM | TER F2
22. 6. – 29. 6. | MUZEUM MODERNÍHO UMĚNÍ OLOMOUC | GALERIE | animační program pro 2. st. ZŠ a SŠ

Animační program k výstavě jediného exponátu, jehož autorem je Victor Vasarely, seznámí účastníky s principy optických klamů, které si vyzkoušejí na vlastní oči, dozvědí se zajímavé informace o autorovi a čeká je praktická aktivita, jež bude inspirována vystaveným dílem. 

Program vychází ze vzdělávací oblasti Umění a kultura a podporuje rozvoj komunikativní kompetence, smyslového vnímání a tvořivosti.

Délka programu: 60 minut
Lektor: David Hrbek | 585 514 213 | hrbek@olmuart.cz


Dnešní otevírací doba

Arcidiecézní muzeum Olomouc 10:00–18:00
Muzeum moderního umění 10:00–18:00
Arcidiecézní muzeum Kroměříž 9:00 - 16:30

Čtvrtek | 20. 6. 2019

Dnes je otevřeno


Pokladna otevřená út–ne 10-18 hodin, Rezervace na pokladna@olmuart.cz
telefon: 585 514 241

10 Otevřených výstav

Přihlásit se k odběru novinek

 
© MUZEUM UMĚNÍ OLOMOUC 2016