Kresba

Podsbírka kresby patří k nejstarším sbírkám Muzea umění Olomouc a svým rozsahem je po sbírce grafiky druhou nejpočetnější. Vznikla nejdříve jako sbírka prací na papíře již v roce 1952. Základem se stala část sbírek bývalého městského muzea, sbírka Fondu národní obnovy, Klubu přátel umění a deponáty. Počátkem osmdesátých let se od sbírky kresby a grafiky oddělila sbírka grafiky. Nejstarší ucelené autorské kolekce kreseb souvisí ještě se sběratelskou aktivitou nakladatele Romualda Prombergera z počátku dvacátého století (Stanislav Lolek, Adolf Kašpar). Početnější a také dynamičtěji se rozvíjející je část sbírky reprezentující kresbu dvacátého století. Vedle velké generace českého symbolismu reprezentované jmény František Bílek, Jan Konůpek, Josef Váchal, Vojtěch Preissig, Alfons Mucha, představuje též práce předních tvůrců české klasické moderny (Josef Čapek, Emil Filla, František Foltýn, Adolf Hoffmeister, František Muzika, Jan Zrzavý ad.). Své místo v ní zaujímá též sochařská kresba, reprezentovaná pracemi Jana Štursy, Otto Gutfreunda, Vincence Makovského, Josefa Wagnera, Ladislava Zívra. Generace Skupiny 42 a Skupiny RA je zastoupena především významnou kolekcí kreseb Františka Hudečka, Václava Zykmunda, Josefa Istlera, ale i Zdeňka Sklenáře. Sbírka kresby byla také obohacena několika dary, jako například odkazy Vladimíra Pukla, Karla Svolinského, Jaromíra Šolce nebo Stanislava Menšíka. Významným přínosem pro sbírku byly akviziční kroky související s realizacemi výstav. Zejména při přípravě expozice Mezi tradicí a experimentem. Práce na papíře a s papírem v českém umění 1939–1989 byly sbírky doplněny o téměř 350 výtvarných děl, významně zvyšujících výpovědní hodnotu celé kolekce, obohacujících ji zejména o výtvarný experiment (vizuální poezie, grafické partitury) a konceptuální tvorbu. Jedinečným specifikem podsbírky kresby Muzea umění Olomouc je pak rozsáhlá kolekce l’art brut, která nemá svým záběrem a kvalitou v českých galeriích a muzeích obdobu.
Bazzi, Giovanni Antonio, zv. Il Sodoma
Studie dítěte se sepjatýma rukama
Janoušek, František
Varianta k Večernímu máji
Kupka, František
Kompozice s kruhy (Studie k obrazu Sladkost žití)
Šolc, Jaromír
Dvojice I
Svobodová, Jitka
Trámy (podložené)
Hošek, Arne
Realizace kvartetu B. Smetany Z mého života 1. věta
Nusberg, Lev
Bez názvu
Brömse, August
Ukřižování
Zemánková, Anna
bez názvu
Šimotová, Adriena
Z cyklu Dotek barvou – Nanebevzetí
Wessel, Wilhelm
Ohne Titel (Bez názvu)
Medek, Mikuláš
Kuře žere
Pirner, Maximilián
Pohřeb víly
Lada, Josef
Letní dětské hry
Zimní radovánky
Masopust v lese
Šerých, Jaroslav
Studie k Bičovanému koni
Hudeček, František
Noční chodec
Vanni, Francesco
Madona s dítětem, sv. Cecílií a sv. Anežkou Římskou (Sacra Conversazione)
Zuccari, Taddeo (Zuccaro)
Evangelista Lukáš
Crespi, Giovanni Battista, zv. Il Cerano
Muž s rybou (Alegorie řeky)

Pippi, Giulio, zv. Giulio Romano
Jupiter a Juno
Passarotti, Bartolomeo
Studie hlavy muže v klobouku a studie ruky
Aspertini, Amico
Fragment ženské postavy
Schongauer, Martin – následovník
Studie muže s plnovousem a dobovou čepicí
Granello, Nicola
Bohyně Juno s pávem
Luciani, Sebastiano, zv. Sebastiano del Piombo
Sedící prorok s andělem
Bellini, Giovanni, zv. Giambellino
Studie dvou mužských figur
Mucha, Alfons
Návrh na plakát XX. Salonu des Cents
Preisler, Jan
Velikonoce
Gutfreund, Otto
Hlava (Tvář)
Stratil, Václav
Theodorik – Ornamenta (I) – Imaginární architektura – Styf


Dnešní otevírací doba

Arcidiecézní muzeum Olomouc zavřeno
Muzeum moderního umění zavřeno
Arcidiecézní muzeum Kroměříž zavřeno

Pondělí | 25. 5. 2020

Dnes je zavřeno


Pokladna otevřená út–ne 10-18 hodin, Rezervace na pokladna@olmuart.cz
telefon: 585 514 241

5 Otevřených výstav

Přihlásit se k odběru novinek

 
© MUZEUM UMĚNÍ OLOMOUC 2016