ArtCoMe

Muzeum umění Olomouc v centru (Kreativní) Evropy

Úspěch v konkurenci čtyř set třiceti evropských projektů si připsalo Muzeum umění Olomouc, respektive jeho společný projekt s Městskou galerií v Bratislavě, Mezinárodním kulturním centrem v Krakově a Janus Pannonius Muzeem v Pécsi - ArtCoMe: Art & Contemporary Me. Umělecké dílo jako médium utvářející evropskou identitu. Projekt, který uspěl v dotačním programu Kreativní Evropa – Kultura, se zaměřuje na silnou a jedinečnou zkušenost jednotlivce s uměleckými díly. Zahrnuje výstavu Rozlomená doba 1908–1928, odbornou publikaci, vědeckou konferenci a řadu doprovodných a edukačních programů.

„To, že se nám podařilo porotu zaujmout, je pro nás velkou motivací. V minulých letech totiž nebyly české projekty příliš úspěšné. Například letos uspělo v Kategorii 1. Projekty menšího rozsahu pouze 84 žadatelů, z toho jen tři čeští,“ upozorňuje manažerka projektu Eva Jurečková.

Mezinárodní program propojí studenty čtyř partnerských měst

Jak se vyvíjely a měnily pohledy Čechů, Slováků, Poláků či Maďarů na posledních deset let Rakouska-Uherska a na první desetiletí jeho tzv. nástupnických států? Jakou roli hrálo v těchto historických událostech umění? A jak tuto dobu i její umění vnímají (nejen) mladí lidé dnes? To je cílem projektu ArtCoMe, při němž se setkají středoškoláci z Olomouce, Bratislavy, Krakova a Pécse.

„Mezinárodní vzdělávací program vznikl s cílem nastartovat mezikulturní dialog o sdíleném kulturním dědictví v Evropě mezi studenty, odborníky a laickou veřejností jako rovnocennými partnery,“ uvádí koordinátorka projektu Jana Macháčková. „Jádro programu tvoří čtyři studentská setkání, která se uskuteční v rozmezí let 2018–2020 v návaznosti na putovní výstavu Rozlomená doba 1908-1928 | Avantgardy ve střední Evropě, kterou pořádá Muzeum umění Olomouc ve spolupráci s Galerií města Bratislavy, Mezinárodním centrem Krakov a Muzeem Janus Pannonius v Pecsi.“

V přímém propojení s výstavou vychází program z časového rámce 1908–1928 tak, aby účastníci hledali za historickými událostmi individuální příběhy. „Našim hlavním cílem je vést studenty ke kritické práci s nejrůznějšími zdroji informací a směřovat je k osobní interpretaci vybraného tématu. V průběhu programu získají nejen přímou zkušenost s výzkumem, ale především si vyzkouší získané informace kreativně zpracovat a naučí se také prezentovat výsledky své práce široké veřejnosti,“ vysvětluje lektorka Terezie Čermáková, autorka koncepce vzdělávacího programu. 

Na uskutečnění rozsáhlého projektu se podílejí edukační oddělení všech čtyř partnerských institucí, jako první se role hostitele ujme olomoucké Muzeum umění. „První setkání nás čeká již na konci září, kdy přivítáme v prostorách Arcibiskupského zámku v Kroměříži pedagogy ze zapojených škol. V listopadu se uskuteční v Olomouci první setkání vybraných skupin studentů,“ doplnila Čermáková. V roce 2019 studenti zavítají do Krakova i Bratislavy, a nakonec v roce 2020 poznají Pécs, kde celý projekt také vyvrcholí. Odborná i laická veřejnost může práci studentů v průběhu celého projektu sledovat „živě“ – přes sociální sítě a YouTube.


V Kroměříži se setkali lektoři a učitelé ze čtyř zemí


V krásných prostorách kroměřížského Arcibiskupského zámku byl o víkendu 22.–24. září 2018 oficiálně zahájen rozsáhlý edukační program ArtCoMe, který propojí studenty z Olomouce, Krakova, Bratislavy a Pécse. Úvodní setkání ale patřilo muzejním lektorům a učitelům, kteří budou s vybranými studenty v následujících třech letech v rámci programu pracovat.

Součástí setkání byl také odborný seminář zaměřený na možnosti interpretace. Pedagogové zažili netradiční prohlídku zámku s tablety a zúčastnili se workshopu v Květné zahradě, kde si vyzkoušeli rozmanité interpretační přístupy a získali inspiraci pro práci se studenty. 

Mezinárodní program pro studenty středních škol se může uskutečnit jen díky tomu, že Muzeum umění Olomouc uspělo s projektem Art & Contemporary Me: Umělecké dílo jako médium utvářející evropskou identitu v dotačním programu Kreativní Evropa – Kultura. Projekt, který zahrnuje výstavu Rozlomená doba 1908–1928, odbornou publikaci, vědecké konference a řadu doprovodných a edukačních programů, se zaměřuje na silnou a jedinečnou zkušenost jednotlivce s uměleckými díly.

V Kroměříži se setkali lektoři a učitelé ze čtyř zemí
V Kroměříži se setkali lektoři a učitelé ze čtyř zemí
V Kroměříži se setkali lektoři a učitelé ze čtyř zemí
V Kroměříži se setkali lektoři a učitelé ze čtyř zemí
V Kroměříži se setkali lektoři a učitelé ze čtyř zemí
V Kroměříži se setkali lektoři a učitelé ze čtyř zemí
V Kroměříži se setkali lektoři a učitelé ze čtyř zemí

VARY(ACE)

Rozlomenou dobu doprovodí filmová přehlídka

Co mají společného Petr Zelenka, Jan Malíř, Petra Špalková, Jan Dolanský, Tatiana Vilhelmová, Miroslav Krobot, Barbora Poláková, Pavel Liška, Lenka Trantírková, Vendula Chalánková a Jan P. Muchow? Je jím jeden ze stěžejních doprovodných programů výstavy Rozlomená doba, který jsme nazvali Filmová přehlídka VARY(ACE). Projekt je určený amatérským filmařům, kteří už mají praxi a budou mít odvahu se se svými štáby přihlásit do konkurzu, z něhož vybereme tři vítězné týmy, jež se projektu zúčastní.

Úkolem každého týmu bude natočit jeden krátkometrážní, tříminutový hraný film na dané téma. K natáčení bude vždy k dispozici dvojice profesionálních herců a to pod patronací režiséra a scénáristy Petra Zelenky, který bude mít supervizi jak nad scénáři, tak přímo u střihu. Amatérským kameramanům pak bude v průběhu natáčení pomáhat několikanásobný držitel Českého lva, kameraman Jan Malíř. Na hudební složku již hotových filmů bude dohlížet producent a skladatel Jan P. Muchow. Kromě toho vzniknou pod vedením lektorky Lenky Trantírkové během jedné tvůrčí dílny pro děti i animované filmy na dané téma. Všechny nově vzniklé snímky, animované a hrané, se v premiéře promítnou v sále Divadla hudby na závěrečném slavnostním večeru 27. ledna 2019, jímž bude stylově zakončen nejen celý projekt, ale i samotná výstava.

Tvůrci budou ve svých mikro příbězích zpracovávat jedno ze dvou témat, která jsme vybrali spolu s Petrem Zelenkou a jež kopírují rovněž témata naší výstavy. Jsou jimi Očista a Osamělé já.

Vážní zájemci o náš projekt mohou své přihlášky zasílat na e-mail hrbek@muo.cz do pátku 21. září. Součástí přihlášky bude již rozpracovaný námět, nejlépe již hotový scénář, který postoupíme ke konzultaci Petru Zelenkovi. Nezbytnou součástí přihlášky bude informace, kolik lidí tvoří filmový štáb a jaké pozice v něm jednotliví účastníci zaujímají a odkaz na vlastní realizované filmy. Následně s Petrem Zelenkou vybereme tři štáby, které budeme obratem kontaktovat a pokračovat s nimi v přípravě na natáčení.