Oren Roman (IZR): Stručný vhled do dějin jidiš kultury

st | 23. 10. | 17.00 hodin | MOZARTEUM | VSTUP VOLNÝ
Dny židovské kultury 2019 | Přednáška, simultánně tlumočeno

Jidiš byla každodenním jazykem evropských Židů více než tisíc let. Koexistovala vedle posvátné hebrejštiny a jazyků, užívaných křesťanskými sousedy. Přednáška Orena Romana z univerzity v Haifě a Tel Avivu nám skrze texty v jidiš přiblíží jinde nezachycený život židovských mužů, žen i dětí.

Předpokládá se, že jidiš vznikla v 10. století v jižním Německu jako syntéza středověkých německých dialektů a hebrejštiny. Ve 13. století začala židovská migrace na východ, která umožnila výrazný vliv slovanských jazyků. Moderní éra přinesla kromě jiného například jazykový posun německých Židů k němčině. Nové ideologie, jako chasidismus nebo židovské osvícenství (haskala) jidiš používaly k šíření svých myšlenek. V 19. století se utváří moderní jidiš literatura a drama. Masivní migrace, kulturní asimilace a politické pronásledování ohrožovaly jidiš coby mluvený jazyk, přesto to byl ještě před druhou světovou válkou hlavní jazyk milionů Židů. Holokaust znamenal ukončení organizovaných židovských komunit ve východní Evropě, což zase způsobilo zhroucení jidiš jako mluveného jazyka.

Přednáška v angličtině bude simultánně tlumočena do češtiny.


Dnešní otevírací doba

Arcidiecézní muzeum Olomouc 10:00–18:00
Muzeum moderního umění 10 AM - 6 PM
Arcidiecézní muzeum Kroměříž zavřeno

Středa | 12. 8. 2020

Dnes je otevřeno


Pokladna otevřená út–ne 10-18 hodin, Rezervace na pokladna@olmuart.cz
telefon: 585 514 241

10 Otevřených výstav

Přihlásit se k odběru novinek

 
© MUZEUM UMĚNÍ OLOMOUC 2016