PROGRAM

23. 10. Středa

17:00 HODIN | MOZARTEUM | přednáška, simultánně tlumočeno | VSTUP VOLNÝ

Oren Roman (IZR): Stručný vhled do dějin jidiš kultury

Jidiš byla každodenním jazykem evropských Židů více než tisíc let. Koexistovala vedle posvátné hebrejštiny a jazyků, užívaných křesťanskými sousedy. Přednáška Orena Romana z univerzity v Haifě a Tel Avivu nám skrze texty v jidiš přiblíží jinde nezachycený život židovských mužů, žen i dětí.

Předpokládá se, že jidiš vznikla v 10. století v jižním Německu jako syntéza středověkých německých dialektů a hebrejštiny. Ve 13. století začala židovská migrace na východ, která umožnila výrazný vliv slovanských jazyků. Moderní éra přinesla kromě jiného například jazykový posun německých Židů k ​​němčině. Nové ideologie, jako chasidismus nebo židovské osvícenství (haskala) jidiš používaly k šíření svých myšlenek. V 19. století se utváří moderní jidiš literatura a drama. Masivní migrace, kulturní asimilace a politické pronásledování ohrožovaly jidiš coby mluvený jazyk, přesto to byl ještě před druhou světovou válkou hlavní jazyk milionů Židů. Holokaust znamenal ukončení organizovaných židovských komunit ve východní Evropě, což zase způsobilo zhroucení jidiš jako mluveného jazyka.

 

Přednáška v angličtině bude simultánně tlumočena do češtiny.

více →

31. 10. Čtvrtek

17:00 HODIN | MOZARTEUM | přednáška, čtení | VSTUP VOLNÝ

Petr Jan Vinš: Jidiš zpěv a jidiš vzdor

Bohatá literatura v jazyce jidiš je českému čtenáři prozatím známá jen z nevelkého množství překladů. O záludnostech překladu z jidiš bude hovořit religionista a překladatel Petr Jan Vinš. 

Podíváme se na dosavadní historii jidiš překladů do češtiny, na specifickou problematiku překládání přes třetí jazyk – což je zvláště patrno na tvorbě nobelisty Isaaca Bashevise Singera – a zazní i ukázky z existujících i připravovaných překladových děl.

V druhé části přednášky se pak zaměříme na jeden málo známý segment jidiš literatury – básnickou a písňovou tvorbu v ghettech a u partizánských oddílů za 2. světové války. I zde zazní ukázky veršů – v originále i v překladech – takových velikánů literatury i odboje, jako byli Avrom Suckever nebo Šmerke Kačerginski.

více →

01. 11. Pátek

17:00 HODIN | MOZARTEUM | FilmArt, Filmová sekce I | VSTUP VOLNÝ

The Light Ahead

Edgar Ulmer, USA, 1939

Snímek bývá označován za opus magnum Ulmerovy filmové tvorby situované do prostředí východoevropského štetlu. Představuje expresionistickou konstrukci emancipované východoevropské židovské identity a zároveň je bolestným romantickým ztvárněním autorova vědomí blížící se zkázy evropského židovstva.

Snímek z roku 1939 bývá označován za opus magnum části Ulmerovy filmové tvorby situované do prostředí východoevropského štetlu. Film, který byl natočen v temné době nastupujícího nacistického režimu, vychází z původní literární předlohy Mendele Mochera a na pozadí příběhu mileneckého páru Fishkeho a Hodel, snícího o odchodu z malého jihoukrajinského městečka a životě ve velkoměstě, představuje expresionistickou konstrukci emancipované východoevropské židovské identity. Zároveň je bolestným romantickým ztvárněním autorova vědomí blížící se zkázy evropského židovstva.

V původním znění s titulky.

více →
19:00 HODIN | MOZARTEUM | FilmArt, Filmová sekce II | VSTUP VOLNÝ

American Matchmaker

r. Edgar Ulmer, USA, 1940

Posledním jidiš filmem Edgara Ulmera je romantická komedie o mužské rozpolcenosti s Leo Fuchsem v hlavní roli. V příběhu elegantního a náročného starého mládence Nata Silvera významně tematizuje také problematiku asimilace židovské populace.

Poslední jidiš film Edgara Ulmera je zároveň jeho nejmodernějším snímkem, natočeným ve stylu art deco. Romantická komedie o mužské rozpolcenosti s Leo Fuchsem v hlavní roli, tematizuje na příběhu elegantního a náročného starého mládence Nata Silvera významně také problematiku asimilace židovské populace.

V původním znění s titulky

více →

03. 11. Neděle

17:00 HODIN | MOZARTEUM | přednáška | VSTUP VOLNÝ

Marie Krappmann: Západní jidiš u židovských konvertitů 18. století

Přednáška se zaměří na vývoj tzv. západní jidiš v 18. století, kdy tento jazyk aškenázských Židů procházel v západní Evropě podstatnými změnami a začal z různých důvodů postupně mizet.

Přednáška se zaměří na tzv. západní jidiš coby jednu ze dvou centrálních dialektálních a kulturních variant jidiše. Lektorka Centra judaistických studií FF UP Marie Krappmann se věnuje vývoje jidiš v 18. století, kdy tento jazyk aškenázských Židů procházel v západní Evropě podstatnými změnami a začal z různých důvodů postupně mizet. Jedním ze specifik jidiš je úzká spjatost tohoto jazyka s kulturní a náboženskou identitou ašekánzského Židovství.

více →

04. 11. Pondělí

19:00 HODIN | KONVIKT | KAPLE BOŽÍHO TĚLA | koncert | VSTUPNÉ 200 / 150 Kč

Svetlana Kundish & Patrick Farrell

New Yiddish Songs

Avantgardní, nové, zároveň jednoduché i tradicionalistické duo z Německa představí své klezmer a jidiš písně. Virtuozní akordeon Patricka Farrella v symbióze s blýštivým zpěvem Světlany Kundish rozezvučí barokní kapli Božího těla v Konviktu.

www.pattysounds.com

05. 11. Úterý

17:00 HODIN | VLASTIVĚDNÉ MUZEUM OLOMOUC | vernisáž | VSTUP VOLNÝ

Jindřich Buxbaum: Zbožní Židé v Evropě

Výstava ve druhém patře Vlastivědného muzea přináší výběr ze tří fotografických cyklů olomouckého fotografa Jindřicha Buxbauma – Chasidé v Mikulově, Židé v Londýně a Chasidé v Antverpách. Vznikaly mezi lety 2014–2018 a autor se v nich věnuje životu Chasidů a světu tradičního ultra-ortodoxního judaismu. Výstavu zahájí fotograf Jindřich Štreit a s hudebním programem vystoupí Hana a Petr Ulrychovi s houslistkou Kateřinou Štruncovou.

Výstava potrvá do 1. 12. 2019.

19:00 HODIN | MOZARTEUM | FilmArt, Filmová sekce III | VSTUPNÉ VOLNÝ

Saulův syn

r. László Nemés, Maďarsko, 2015

Saul chce uprostřed osvětimské mašinérie průmyslového vyvražďování důstojně pohřbít svého nevlastního syna. Filmový „umělecký horor“ představuje Osvětim jako chaotickou a přitom bezchybnou továrnu na smrt, jejíž chod musí udržovat i vězni samotní.

Snímek maďarského režiséra László Nemése se odehrává ve vyhlazovacím táboře v Osvětimi. Pojednává o Saulu Auslanderovi, maďarském Židovi a příslušníkovi tzv. Sonderkommanda. Saul chce uprostřed mašinérie průmyslového vyvražďování důstojně pohřbít svého nevlastního syna. „Umělecký horor“ Osvětim představuje jako chaotickou a přitom bezchybnou továrnu na smrt, jejíž chod musí udržovat i vězni samotní.

V původním znění s titulky.

více →

07. 11. Čtvrtek

17:00 HODIN | MOZARTEUM | FilmArt, Filmová sekce IV | VSTUP VOLNÝ

Ashkenaz

r. Rachel Leah Jones, IZR, 2007

Dokument izraelské režisérky původem z Kalifornie, představuje aktuální sociologicko-kulturní studii, mapující všechny aspekty výrazu „Aškenáz“.

Aškenázové – Židé evropského původu – jsou v současné multikulturní a multietnické izraelské společnosti označování jako „bílý národ“. Aškenáz je na jedné straně vnímán jako aristokratická, (západo)evropská antiteze středomořské Mizrachi kultury, jako symbol „estabilishmentu“, na druhé straně bývá segregován a eliminován za pomyslné zdi čtvrti Mea Šearim, v níž se soustřeďují ortodoxní Židé původem zejména z Polska, Ukrajiny a Ruska. Jak vnímají tento paradoxní paradigmatický posun dnešní izraelští „Aškenázové“, cítí potřebu sami sebe definovat na základě etnických kritérií, nebo jsou prostě „občany Izraele“? Dokument Rachel Leah Jonesové, izraelské režisérky původem z kalifornského Berkeley, představuje aktuální sociologicko-kulturní studii, mapující všechny aspekty diverzity výrazu „Aškenáz“.

V původním znění s titulky.

více →
19:00 HODIN | MOZARTEUM | FilmArt, Filmová sekce V | VSTUP VOLNÝ

Black Honey

r. Uri Barbash, IZR, 2018

Dokumentární snímek izraelského absolventa londýnské filmové školy Uri Barbashe se věnuje životu a dílu Abrahama Sutzkevera, jednoho z nejvýznamnějších jidiš básníků 20. století.

Dokumentární snímek režiséra Uri Barbashe z roku 2018 se věnuje životu a dílu Abrahama Sutzkevera, jednoho z nejvýznamnějších jidiš básníků 20. století. Dokument, dokončený osm let po smrti čelního představitele litevské básnické školy Mladé Vilno, se ohlíží za Sutzkeverovým působením v protinacistické „Papírové brigádě“ během druhé světové války, jeho významnou rolí během Norimberských procesů, kde svědčil o perzekucích ve vilniuském ghettu, ale soustředí se především na básníkovo působení v Palestině a Izraeli. Uri Barbash, absolvent Londýnské filmové školy, patří ke generaci vyzrálých izraelských dokumentaristů, věnujících se nejmodernějším dějinám Izraele a především událostem a osobnostem, které se stali základními stavebními kameny novodobé izraelské „mytologie“.

V původním znění s titulky.

více →

10. 11. Neděle

13:30 HODIN | urban game – městská hra

Olomouc židovská IV

Další pokračování tematické procházkové městské hry po stopách židovské přítomnosti v Olomouci! Hra tentokrát proběhne ve dvou variantách – s chytrým telefonem v ruce, i postaru s mapou a papírovým průvodcem. Začínáme v Arcidiecézním muzeu Olomouc.

Vhodné pro rodiny s dětmi od 6 let, samostatně i skupinově, hra se dá projít asi za 150 minut. 

Hra vznikla ve spolupráci Edukačního oddělení MUO a Centra judaistických studií FF UP.

Pořadatelé

Záštita

J. E. DANIEL MERON velvyslanec státu Izrael v ČR

Partneři

Mediální partneři

Kontakt

Muzeum umění Olomouc
Denisova 47, 771 11 Olomouc
+420 585 514 111
info@muo.cz
Pokladna Muzea umění Olomouc
+420 585 514 241
pokladna@muo.cz
út–ne 10-18 hodin
Produkce festivalu
Alexandr Jeništa
jenista@muo.cz
+420 770 147 527
© copyright M&T creative