Za chrám, město a vlast

DOPROVODNÝ PROGRAM

GALERIJNÍ ANIMACE
18. 6. 2019 – 27. 9. 2019 | ARCIDIECÉZNÍ MUZEUM OLOMOUC| GALERIE | 20 Kč osoba (pedagogický doprovod zdarma)
Lektorky: Lenka Trantírková | trantirkova@muo.cz; Hana Lamatová | lamatova@muo.cz

Karel a zářící kámen | animační program pro poslední dva ročníky MŠ a 1. ročník ZŠ

Nejen, že se děti během programu seznámí s osobností biskupa Karla ze 17. století, ale pomocí výtvarných a dramatických etud proniknou i do obsahu vybraných děl, která tento významný sběratel a mecenáš umění za svůj život nashromáždil.
Program vychází ze vzdělávacích oblastí Dítě a společnost, Dítě a svět (RVP PV), Umění a kultura (RVP ZV) a podporuje rozvoj kompetence k učení, komunikativní. Délka programu: 60 mintu

Není agent jako agent | animační program pro 2. až 5. ročník ZŠ

Biskup Karel nashromáždil za svůj život mnoho významných děl a vysloužil si označení mecenáš umění. S výběrem mu pomáhali agenti, kteří pobývali v různých evropských kulturních centrech 17. století a fungovali jako jeho umělečtí a obchodní poradci. Žáci se během programu seznámí s prací agenta a nahlédnou tak do zákulisí sběratelské činnosti a celkově do pojímání hodnoty uměleckého díla.
Program vychází ze vzdělávacích oblastí RVP ZV Člověk a společnost, Umění a kultura s důrazem na rozvoj kompetence k řešení problému, komunikativní, sociální a personální. Délka programu: 90 minut

Soukromé vs. veřejné zájmy | animační program pro 2. st. ZŠ a SŠ

Význačný mecenáš umění, biskup Karel II. z Lichtensteinu-Castelcorna shromažďoval obrazovou sbírku, která má dnes celoevropský význam a nesmírnou hodnotu. Rozlišit, nakolik byly nákupy honosných předmětů motivovány touhou je vlastnit a obklopovat se tak luxusem nebo nakolik šlo o strategii k upevnění reprezentační role ve společnosti 17. století, již dnes není možné. Tato polemika se však stane hlavním tématem animačního programu. Za jakých okolností je člověk schopen nadřadit veřejný zájem nad své privátní zájmy a osobní prospěch? Jaká je motivace člověka takovou významnou funkci přijmout, když ví, že ji následně musí přinést jisté oběti?
Program vychází ze vzdělávacích oblastí RVP ZV a RVP G Člověk a společnost, Umění a kultura s důrazem na rozvoj kompetence k řešení problému, komunikativní, sociální a personální. Dotkne se i průřezového tématu: Osobnostní a sociální výchova. Délka programu: 90 minut

PROGRAM PRO RODINNÉHO NÁVŠTĚVNÍKA NA FESTIVALU HORTUS MAGICUS
PÁ–NE | 9. 8.–11. 8. 2019 | KROMĚŘÍŽ | Květná zahrada | VSTUP DLE CENÍKU

Květná zahrada nabízí rodinám během celého festivalu mnoho zážitků. Zhoupněte se na barokní houpačce, zahrajte si kuželky, osvěžte se vodními tryskami, nalezněte cestu v bludišti keřů ale také matematických čísel, zadívejte se na krásu zahrady obřím kaleidoskopem, oceňte průhled téměř nekončící kolonádou. Nezapomeňte navštívit králíky žijící v Králičím kopci. Určitě potkáte někoho, kdo je oděn do šatů jako z pohádky. Můžete si také půjčit barokní kostým. To a mnohem více je součástí celkem 8 stanovišť, které budou rozmístěny po celé zahradě. Navštivte je všechny!

DOPROVODNÝ PROGRAM PRO DĚTI | PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR
PO–PÁ | 19. 8.–23. 8. 2019 | ARCIDIECÉZNÍ MUZEUM | VSTUP DLE CENÍKU

Agent ART

Biskup Karel II z Lichtensteinu-Castelcorna za svého působení v Olomouci v 17. století nashromáždil mnoho významných děl a vysloužil si označení mecenáš umění. Ale jak věděl, která díla vybrat? Měl své agenty, kteří pobývali v různých kulturních a obchodních evropských centrech a byli jeho uměleckými a obchodními poradci. Děti se během příměstského tábora s rolí těchto agentů zážitkovou formou seznámí a proniknou tak do zákulisí sběratelské činnosti. V průběhu týdne je bude čekat i výlet do Květné zahrady v Kroměříži, kterou biskup Karel sám založil. A na závěr proběhne i setkání pro rodiče a přátele. Program je vhodný pro děti od 9 let do 12 let. Rezervace nutná na www.letodeti.cz.

ATELIÉR PRO VEŘEJNOST
NE | 21. 7. | 10.00 – 12.00 a 14:00 – 16:00 hodin | ACIDIECÉZNÍ MUZEUM OLOMOUC | VSTUPNÉ 20 Kč

Nypoortova grafická dílna

Grafická dílna techniky suché jehly (tisku z hloubky) je doprovodným program k výstavě Za chrám, město a vlast | Olomoucký biskup Karel z Lichtensteinu-Castelcorna uprostřed barokní Evropy. Utrechtský malíř a rytec Justus van den Nypoort působil ve službách olomouckého biskupa v roce 1691. V kroměřížském zámku se dochovalo pět Nypoortových obrazů, jeho nejvýznamnějším moravským dílem je však reprezentativní grafické album s pohledy na Květnou zahradu a biskupovým portrétem. Program je určený pro všechny bez ohledu na věk. Předem připravené vlastní kresebné návrhy vítány. Rezervace nutná. Lektorka: Lenka Trantírková | trantirkova@muo.cz

Z MUZEA NA VYCHÁZKU
NE | 22. 9. | od 15:00 hodin | ACIDIECÉZNÍ MUZEUM OLOMOUC | OLOMOUC | VSTUP VOLNÝ

Na vycházce za uměním si představíme místa spojená s olomouckým biskupem Karlem II. z Liechtensteinu-Castelcorna, abychom si mohli vytvořit obraz o významu a šíři aktivit spojených s působením tohoto významného mecenáše. Rezervace nutná. Lektorka: Hana Lamatová | lamatova@muo.cz

PROSTOR PRO DALŠÍ SMYSLY
Na výstavě mezi uměleckými díly naleznete specifická místa, která zaměstnají i jiné smysly než je zrak.

Smyslové čtyřstěny
Arcidiecézní muzeum Olomouc | Galerie

Karel II. z Liechtensteinu-Castelcorna užíval zářící kámen jako svůj osobní symbol. Na výstavě naleznete podobný motiv – čtyřstěn, který vás na místě vedle obrazů bude lákat vůní, odpovídající námětu uměleckého díla, a tak rozšíří vaše smyslové vnímání o další podněty.

SMYSLOVÉ KAPLE
Arcidiecézní muzeum Olomouc | Galerie a salón v 1. patře

Umělecké dílo otevírá imaginární prostor, do něhož člověk může vstoupit, v němž může dýchat, pohybovat se a stýkat se s novými věcmi. Pro takové putování je ovšem nutné vynaložit úsilí, které je pro dnešní lidi velmi složité, protože ztratili schopnost se ztišit, usebrat, otevřít, hledět a přijímat v sobě podstatu věcí. Vstupte tedy do prostoru smyslových kaplí a rozjímejte, aby se vám zpřístupnil svět uměleckého díla!

Karlův zářící kámen | Interaktivní pracovní list pro děti
Arcidiecézní muzeum Olomouc | Galerie | Arcidiecézní muzeum Kroměříž | Obrazárna | Schönfeldův sál

Interaktivní pracovní listy provedou malé návštěvníky po výstavě a představí jim vybraná umělecká díla. Děti z muzea nebudou odcházet jen obohaceny novými vědomostmi, ale odnesou si i magický předmět. Po správném vyplnění všech úkolů a složení pracovního listu do požadovaného tvaru si vytvoří osobní symbol Karla II. z Liechtensteinu-Castelcorna v podobě čtyřstěnu.

Edukační modely a stavebnice
Arcidiecézní muzeum Kroměříž| Obrazárna | Schönfeldův sál

Děti i dospělí se mohou na výstavě seznámit s modely uměleckých štuků z kroměřížské Sally terreny a poskládat si stavebnici s Nypoortovými obrazy.

STŘEDY S ODBORNÍKY
červen – srpen 2019 | Arcibiskupský zámek Kroměříž

Poznejte skvosty uměleckých sbírek olomouckých biskupů a arcibiskupů. Letos spolu s kurátory sbírek odhalíte jedinečnost sbírek biskupa Karla z Lichtensteinu-Castelcorna a také zjistíte, co se bude v zámku odehrávat v rámci projektu IROP.

19. 6. | Pavla Přikrylová: Kapela biskupa Karla z Lichtensteinu-Castelcorna

26. 6. | Miroslav Myšák: Za chrám město a vlast

3. 7. | Cyril Měsíc: Založení kroměřížské biskupské knihovny

17. 7. | Miroslav Kindl: Obrazová sbírka biskupa Karla z Lichtensteinu-Castelcorna

24. 7. | Miroslav Myšák: Za chrám město a vlast

7. 8. | Jana Macháčková: Grafické album Květné zahrady a jeho další osudy

Začátek vždy v 17 hod. | Vstupné: 60/30 Kč (snížené) | Délka programu: 60 min | Informace: 724 663 700 nebo 608 199 470 | Platby programů před zahájením v pokladně zámku.

Arcibiskupský zámek v Kroměříži, Sněmovní nám. 1, 767 01 Kroměříž, www.zamek-kromeriz.cz


Dnešní otevírací doba

Arcidiecézní muzeum Olomouc zavřeno
Muzeum moderního umění zavřeno
Arcidiecézní muzeum Kroměříž zavřeno

Pondělí | 14. 10. 2019

Dnes je zavřeno


Pokladna otevřená út–ne 10-18 hodin, Rezervace na pokladna@olmuart.cz
telefon: 585 514 241

7 Otevřených výstav

Přihlásit se k odběru novinek

 
© MUZEUM UMĚNÍ OLOMOUC 2016