Volná grafika

Počtem sbírkových předmětů (více než 13 000 grafických listů) patří podsbírka volné grafiky mezi nejobsáhlejší sbírkové soubory muzea. Její základ byl položen roku 1952 organizací tzv. základního fondu (konsolidace sbírek Městského muzea v Olomouci, olomouckého Klubu přátel umění, Fondu národní obnovy a deponátů), na který navázala vlastní akviziční činnost. Do počátku osmdesátých letech tvořila volná grafika spolu s užitou grafikou a kresbou jednu sbírku. V současné době jsou tyto fondy vedeny jako samostatné podsbírky. Podsbírka volné grafiky je vnitřně rozdělena na dva celky – na  skromnější soubor staré grafiky a početnější fond moderní grafiky (více než 10 000 listů). Fond staré grafiky obsahuje tisky 15. až 19. století celoevropské provenience. Nebyl budován systematicky, přesto zde najdeme řadu unikátních tisků. Mezi nejstarší ty patří knižní ilustrace 15.–16. století (Michael Wolgemuth, Hans Brosamer) a drobné mědiryty tzv. malých mistrů (Barthel Beham, Heinrich Aldegrever, Georg Pencz). Početněji je ve sbírce zastoupena manýristická reprodukční grafika nizozemských, holandských a německých autorů 2. poloviny 16. až počátku 17. století (Cornelius Cort, Philipp Galle, Jan I, Rafael I a Egidius Sadelerové, Jan Pieterszoon Saendredam, Hendrik Goltzius, Pieter de Jode I., Jacob Matham, Jan Muller, Lucas Kilian), bravurní lepty francouzského grafika Jacquese Callota či krajiny holandských mistrů 17. století (Jan van de Velde II., Allaert van Everdingen). Z barokní produkce 17. až 18. století vynikají ve sbírce soubory leptů pražského rodáka Václava Hollara, lovecké scény němce Johanna Eliase Ridingera, či ilustrace předního rytce českého vrcholného baroka Michaela Jindřicha Renze. Fond obsahuje také nevelkou, ale významnou kolekci tisků italských mistrů od renesance až do pozdního baroka (Nicolò Boldrini, Aenea Vico, Giorgio Ghisi, zv. Mantovano, Agostino Carracci, Simone Cantarini, Salvatore Rosa, Marco Alvise Pitteri, Pietro Testa, Giovanni Battista Piranesi). Originální grafika 19. století je zaměřena zejména na česko-rakouskou oblast (Antonín Machek, Antonín a Josef Mánesové, Josef Führich, Bedřich Havránek). Zcela ojedinělý soubor pak představuje několik desítek japonských dřevořezů z doby konce 18. až 1. třetiny 20. století (Utagawa Hirošige, Utagava Kunijoši, Utagava Kunisada, Utagava Kuničika). Fond moderní grafiky byl na počátku koncipován jako ucelená prezentace daného uměleckého žánru na území České republiky, respektive užšího středoevropského prostoru. Reflektuje jak významné výtvarné směry a proudy daného období, tak většinu známých technik, včetně příkladů těch experimentálních. Z tzv. základního fondu pochází řada vynikajících tisků zakladatelských osobností české moderní grafiky (Max Švabinský, Zdenka Braunerová, Vojtěch Preissig, Tavík František Šimon, Viktor Stretti, Jaromír Stretti-Zamponi, Emil Orlik, František Bílek, Jan Konůpek, František Kobliha), na které navázaly kvalitní nákupy, uskutečněné před rokem 1989 (Josef Váchal, Josef Šíma, Josef Čapek, František Tichý, Skupina 42 a skupiny Ra, Jiří John, Alena Kučerová, Karel Malich, Dalibor Chatrný, Naděžda Plíšková). V posledních letech je fond systematicky rozšiřován o další významné autory (Vladimír Boudník, Václav Boštík, Zdeněk Sýkora, Milan Dobeš Eva Bednářová, Dana Puchnarová, Klára Bočkayová Stanislav Kolíbal), včetně zahraničních a exulantů (Zdenek Kirchner, Miloš Cvach, Terry Haass, Ivan Theimer). Součástí sbírky je také soubor slovenské moderní grafiky (Albín Brunovský, Daniel Fischer, Jozef Jankovič) a práce umělců německé národnosti (Kurt Gröger, Rudolf Michalik nebo Rudolf Mather). Mimořádnou záležitostí v koncepčním zaměření nových akvizic se stalo založení kolekce evropské poválečné a současné grafiky (mj. Rudolf Sikora, Dezider Tóth, Juraj Meliš, Imre Bak, A. R. Penck, Viktor Vasarely, Sándor Pinczehelyi, Lajos Kassák, Hans Hartung, Hanne Darboven, Dieter Roth, Zombrich Walter, Eberhard Viegener, Hoanraet Luc). Nová sbírkotvorná strategie ústrojně obohatila a rozšířila základní akviziční program související se založením Středoevropského fora.

Helena Zápalková
Barbora Kundračíková

Kontakty:
Mgr. Helena Zápalková, Ph.D.
kurátorka podsbírky volné grafiky – stará grafika
zapalkova@olmuart.cz
tel: 585 514 171

Mgr. Barbora Kundračíková
kurátorka podsbírky volné grafiky – moderní umění
kundracikova@olmuart.cz
tel.: 585 514 233

Mgr. Marta Perůtková
správce depozitáře podsbírek prací na papíře
perutkova@olmuart.cz
tel.: 585 514 273

Fotogalerie
Vladimír Boudník (1924 Praha – 1968 Praha)

Stopy materiálu, 1959

Hendrik Goltzius (Mühlbracht u Venlo 1558 – Haarlem 1617) 

podle
Pietera Coecka d´Alost (1502 Alost – 1550 Brusel)
Poslední večeře, 1585

Sándor Pinczehelyi (*1946 Szigetvár)

Sardi (1) – Srp (1), 1973


Dnešní otevírací doba

Arcidiecézní muzeum Olomouc 10:00–18:00
Muzeum moderního umění 10:00–18:00
Arcidiecézní muzeum Kroměříž zavřeno

Neděle | 8. 12. 2019

Dnes je otevřeno ZDARMA


Pokladna otevřená út–ne 10-18 hodin, Rezervace na pokladna@olmuart.cz
telefon: 585 514 241

10 Otevřených výstav

Přihlásit se k odběru novinek

 
© MUZEUM UMĚNÍ OLOMOUC 2016