Středoevropské fórum Olomouc

Středoevropské fórum Olomouc (SEFO) vzniklo v roce 2008 jako platforma pro výzkum a prezentaci výtvarné kultury středoevropského regionu po druhé světové válce. Zakládací listinu signovali ministři kultury zemí Visegrádu a následně v roce 2009 byla stvrzena spolupráce na projektu Ministerstvem kultury ČR, Olomouckým krajem, Statutárním městem Olomouc a Univerzitou Palackého v Olomouci. V lednu 2019 schválila vláda České republiky 593 milionů korun na stavbu nové budovy SEFO. O její konečné podobě nyní rozhoduje vedení Muzea umění společně s partnery projektu.

Záměrem SEFO je propojovat kulturní kontexty, historická období a umělecká média, a to vše z perspektivy střední Evropy jako specifické kulturní domény, která i v současném globalizovaném světě má nezastupitelné postavení. Právě hledání společné střední Evropy představuje hlavní motiv fora, jehož těžištěm je totalitní období vymezené lety 1945 a 1989. Obrací se i k uměleckým paralelám v moderním, současném, ale také ve starém umění. Zaměřuje se nejen na výtvarné umění, ale také divadlo, film a literaturu. SEFO navazuje a pokračuje v tradici odborné činnosti Muzea umění Olomouc v oblastech vědecko-výzkumné, výstavní, publikační, sbírkotvorné, lektorské a produkční práce. Kromě stálé expozice, střednědobých a krátkodobých výstav připravuje novou periodickou platformu - Trinále současného středoevropského umění. Dále rozvíjí dlouhodobě budovanou virtuální databázi středoevropského umění CEAD (Central European Art Database). 

SEFO je otevřené, flexibilní muzeum nabízející prostor ke vzdělávání, hře i kontemplaci. Umění chápe jako přirozenou součást společenského života. Věnuje se jeho výzkumu, ochraně, interpretaci a zprostředkování. Spolupracuje přitom nejen s odborníky, ale také se současnými umělci. Zaměřuje se především na progresivní formy umění střední Evropy, neopomíjí přitom ani kontext regionu a města Olomouce. 

V roce 2017 získalo Muzeum umění Olomouc za dosavadní naplňování ideje SEFO prestižní ocenění International Visegrad Prize, které se připojilo k řadě ohodnocení, jež za svou výstavní a publikační činnost MUO dosud obdrželo.

Victor Vasarely | TER-F2
Muzeum umění od roku 2006 systematicky doplňuje kolekce středoevropského umění pro plánovanou budovu SEFO. Ve svém hledáčku má nejvýznamnější osobnosti výtvarného umění a kultury poválečné střední Evropy. Světově proslulý maďarsko-francouzský malíř, kreslíř, grafik, sochař a autor četných realizací v oblasti užitého umění a architektury Victor Vasarely patří bezesporu mezi nejznámější z nich. Právě dílo TER-F2 je určeno svým rozměrem jako výrazný solitér do prostor připravované stálé expozice. 

Dnešní otevírací doba

Arcidiecézní muzeum Olomouc 10:00–18:00
Muzeum moderního umění 10:00–18:00
Arcidiecézní muzeum Kroměříž zavřeno

Středa | 19. 2. 2020

Dnes je otevřeno


Pokladna otevřená út–ne 10-18 hodin, Rezervace na pokladna@olmuart.cz
telefon: 585 514 241

9 Otevřených výstav

Přihlásit se k odběru novinek

 
© MUZEUM UMĚNÍ OLOMOUC 2016